№1, 27 серпня 2020 р.

  1. Підготовка звіту до державної атестації УІПА в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності.

Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Чернишенко О.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

  1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2020/2021 навчальний рік.

Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

  1. Затвердження плану роботи науково–технічної ради на 2020/2021 навчальний рік.

Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

  1. Звіт з наукової роботи стипендіату Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Доповідач: керівник теми Бровко К.Ю.

5. Різне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *