№4, 26 листопада 2020 р.

  1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.

Доповідачі: аспіранти.

Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

  1. Підсумки виконання держбюджетної прикладної НДР «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності».

Доповідач: Керівник теми д.пед.н. Лунячек В.Е.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

  1. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.

Доповідач: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

  1. Про виконання рішення НТР з питання «Про наповнення наукового розділу сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів» від 07 жовтня 2020 р.

Доповідач: інженер наукової бібліотеки Третяк О.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

  1. Різне

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *