Всеукраїнська міжгалузева літня наукова online-школа з міжнародною участю «Адаптивне управління в освіті: цифрові виклики»

З 7 по 9 липня 2020 року на базі Української інженерно-педагогічної академії пройшла Перша Всеукраїнська міжгалузева літня наукова online-школа з міжнародною участю «Адаптивне управління в освіті: цифрові виклики» Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» http://adaptive.org.ua/, керівником якої є д.пед.н., професор кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА Єльникова Галина Василівна.

Організаторами школи виступили: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Українська інженерно-педагогічна академія, Бердянський державний педагогічний університет, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національної академії педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківська академія неперервної освіти, Національний центр «Мала академія наук України».

У рамках школи була проведена Міжнародна наукова конференція Бердянського державного педагогічного університету «Сучасна управлінська думка: нові підходи та парадигми», модератором якої виступив Крижко Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування БДПУ.

Мета проведення Літньої наукової online-школи: обговорення актуальних питань розвитку адаптивних процесів в освіті в умовах цифрових викликів.

Були представлені наукова панель Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами, модератор: Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії та Освітній квест ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Наукові пошуки та знахідки», модератор: Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ).

У роботі Літньої школи взяли участь Міжнародні дослідники з Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки (Мінськ, Республіка Білорусь), Тракійського Університету (Стара Загора, Болгарія), Політехнічного інституту Порталегре та Лісабонського університету (Портелегре, Португалія), як вільні слухачі були підключені аспіранти Харківського національного економічного університету, які територіально знаходилися в Китаї.

Українські науковці і практики були представлені із Дніпровського, Житомирського, Запорізького, Київського, Миколаївського, Полтавського, Рівненського, Сумського, Тернопільського, Черкаського, Харківського і Херсонського регіонів.

Кількість зареєстрованих учасників досягла понад 70, в он-лайн режимі виступили 37 учасників, працювали як вільні слухачі 40 учасників.

По завершенню Літньої школи всі учасники, які виконали Програму школи, отримають сертифікати.

Матеріали Літньої школи розміщені на сайті Школи http://adaptive.org.ua/ та на Youtube каналі https://www.youtube.com/watch?v=X9T0IBZVnVA&t=34s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *