УІПА – єдина з українських організацій та університетів – прийнята в члени International Federation of Engineering Education Societies (IFEES)

 

Українська інженерно-педагогічна академія увійшла до складу та набула статус бронзового члена Міжнародної федерації товариств інженерної освіти (IFEES).
Міжнародна федерація товариств інженерної освіти / International Federation of Engineering Education Societies IFEES (посилання https://www.ifees.net/) заснована в 2006 році на глобальній конференції Американського товариства інженерної освіти в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Члени IFEES представляють різноманіття не лише в культурах, але й в інтересах інженерної освіти, від забезпечення якості до інженерної освіти, від педагогіки до ролі технологій у класі.

Місія IFEES полягає у об’єднанні світових товариств інженерної освіти для використання колективних сил членів для покращення інженерної освіти в усьому світі.
IFEES є глобальною мережею, яка представляє понад 85 зацікавлених сторін у сфері інженерної освіти з понад 30 країн.
Завдяки співпраці з товариствами-членами та академічними установами IFEES працює над створенням ефективних процесів інженерної освіти високої якості у всьому світі, щоб забезпечити глобальне постачання добре підготовлених випускників-інженерів.

Читати далі

Викладачка кафедри АМЕТ УІПА успішно завершила курс «Green Up: Activating Young Minds» від America Hause Kyiv

Викладачка кафедри Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій Фурсова Тетяна Миколаївна брала участь у програмі «Green Up: Activating Young Minds» від America Hause Kyiv. America House – це центр американської культури та освіти в Україні. Через Посольство США в Україні America House адмініструється організацією глобального розвитку та освіти IREX.

Green Up: Activating Young Minds — шеститижневий онлайн-курс для педагогів із розвитку молоді. Протягом курсу надається база знань, яка об’єднує екологічну освіту та освіту в галузі сталого розвитку, а також локальний підхід до проєктно-орієнтованого навчання, що застосовується до різних освітніх і культурних контекстів, таких як Сполучені Штати та Україна, англійською мовою. Протягом шести тижнів під учасники вивчали принципи сталого розвитку, переглядали минулі проєкти, використовували інструменти та методи опитування для створення проєктної пропозиції, визначали та використовували ресурси для створення своїх власних проєктів, трансформували та оцінювали результати реалізованого проєкту.

Метою цієї програми є створення учасниками Eco-PBL проєкту англійською мовою, який дає змогу молоді стати захисниками навколишнього середовища, виступаючи на глобальній арені за протистояння змінам клімату.

Читати далі

Збірник матеріалів конференції LVI Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів «Освіта та наука для відновлення країни»

Збірник тез доповідей науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів LVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта та наука для відновлення країни» Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 15-19 травня 2023 р.): за заг. ред. Г.С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад.,  у 3-х т., Харків – 2023 р.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти; науки та технологій; автоматизації, метрології та енергоефективних технологій; іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва; інформаційних комп`ютерних технологій і математики; харчових технологій легкої промисловості і дизайну; інноваційних технологій; методики та менеджменту освіти; практичної психології; фізичного виховання; краєзнавчо- туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук; маркетингу та торговельного підприємництва.

Матеріали Конференції:

ТОМ 1 Секції: автоматизація, метрологія та енергоефективні технології; іншомовна підготовка, європейська інтеграціїя та міжнародне співробітництво.

ТОМ 2 Секції: інформаційні комп`ютерні технології і математика; харчові технології, легка промисловість і дизайн.

ТОМ 3 Секції: педагогіка, методика та менеджмент освіти; практична психологія; фізичне виховання; краєзнавчо-туристична робота, соціальні і гуманітарні науки; маркетинг та торгівельне підприємництво.

Переможці Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 015 «Професійна освіта»

На базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) 01-03 червня 2023 року пройшов Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (лист Міністерства освіти і науки України № 7/374-22 від 13.12.2022). Конкурс був проведений під патронатом Національної комісії України у справах Юнеско і відбувся в онлайн на платформі Zoom.

У Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт взяли участь студенти та викладачі кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти, зі спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізацією)”Призові місця отримали:

 1. Студент Мальченков С.М, (диплом II ступеня) – науковий керівник -Штефан Л.В.;
 2. Студенти Пилипенко В.О., Грінкер К.О., (диплом III ступеня) – наукові керівники – Бакатанова В.Б., Тупченко В.В.;
 3. Студент Негіпа О. Л., (диплом III ступеня) – науковий керівник – Ковальська В.С.;
 4. Студентка Слоньова Л.В., (диплом III ступеня) – науковий керівник – Божко Н.В.

Читати далі

Лабораторні роботи з опору матеріалів від німецького університету для студентів кафедри машинобудування, транспорту і зварювання

У рамках ініціативи «Єднання» (Twinning), що була започаткована британською компанією Сormack Consultancy Group, були знайдені партнери – європейські університети, які допомагають українським університетам у організації навчальної і наукової діяльності протягом війни, а також сприяють відновленню пошкодженої інфраструктури.

Партнером Української інженерно-педагогічної академії став Приватний університет бізнесу та технологій (Private Hochschule für Wirtschaft und Technik – PHWT), що розташований в Німеччині у землі Нижня Саксонія з місцезнаходженнями у Вехті та Діпхольці, що був заснований у 1998 році. У кампусі в Діпхольці реалізуються чотири інженерні програми бакалавра в галузі електротехніки, машинобудування, мехатроніки та промислової інженерії . У Кампусі Вехта розтащовано відділення бізнес-адміністрування та реалізуються чотири програм бакалавра з ділового адміністрування, бізнес-інформаційних систем та магістерська програма з ділового адміністрування та менеджменту.

У рамках співпраці фахівці з PHWT проводять цикл демонстраційних лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів кафедри машинобудування, транспорту і зварювання. 6 червня були продемонстровані три лабораторні роботи:

 1. Ударна міцність пластмас.
 2. Міцність пластмас на подовження.
 3. Міцність сталі на подовження.

Читати далі

Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

23-25 травня на кафедрі Економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії відбулась Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ».

Співорганізаторами конференції виступили Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна, Вища школа підприємництва та адміністрації (WSPA), м. Люблін, Польща, Університет Костянтина Філософа, м. Нітра, Словаччина, Університет Ісмаїл Кемалі, м. Вльора, Албанія, Батумська державна морська академія, м. Батумі, Грузія.

Читати далі

В УІПА акредитовані чотири PhD освітньо-наукові програми

30.05.2023 р. відбулось засідання НАЗЯВО, на якому було прийнято рішення про надання умовної акредитації за спрощеною процедурою за освітньо-науковими програмами, що надаються в УІПА:

 • ОП «Освітні, педагогічні науки» Доктор філософії, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки;
 • ОП «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» Доктор філософії, спеціальність 015 Професійна освіта;
 • ОП «Менеджмент» Доктор філософії, спеціальність 073 Менеджмент;
 • ОП «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення» Доктор філософії, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Он-лайн був проведений Четвертий-П’ятий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

23-26 травня 2023 року на базі Української інженерно-педагогічної академії в режимі он-лайн був проведений Четвертий-П’ятий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя».
Організатор Форуму: Українська інженерно-педагогічна академія (кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики); Співорганізаторами науково-практичного WEB-форуму виступили:
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Харків, Україна); Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна); Державна науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (Київ, Україна); Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна); Інститут професійної освіти НАПН України (Київ, Україна); Національний авіаційний університет (Київ, Україна); Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна); Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна); Український державний університет науки і технологій (Дніпро, Україна); Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна); Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); Українська національна секція Міжнародного товариства інженерної педагогіки – IGIP (Харків, Україна); Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Харків, Україна); Проєкт Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)». Всі співорганізатори підтвердили свою згоду відповідним листом та надіслали її за місяць до початку роботи форуму.

Читати далі

Призначення академічної стипендії Президента України студентці кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Аліні ЧАЙЦІ

Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики вітає студентку 1-го курсу магістратури спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) Аліну ЧАЙКУ з призначенням їй академічної стипендії Президента України (Наказ МОНУ від 28.03.23 № 352).
Приємну новину Аліна та її науковий керівник доцент кафедри ІКТіМ Галина САЖКО отримали, перебуваючи в Технічному університеті Габрово (Болгарія) за програмою Erasmus+, проєктної угоди № 2020-1-BG01-КА107-078265.
Бажаємо Аліні та її науковому керівнику міцного здоров’я, подальших наукових здобутків та досягнень.

Делегація УІПА в рамках ERASMUS+ проєкту з ТУ Габрово взяли участь у заходах, передбачених розвитком Центру компетенції «Інтелектуальна мехатроніка, еко- та енергозберігаючі системи та технології»

З 20 по 25 травня завідувачка кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики, доктор фізико-математичних наук Нечуйвітер Олеся Петрівна та доцент кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики, кандидат педагогічних наук Сажко Галина Іванівна в рамках співпраці по проєкту Erasmus 2020-1-BGOI-KA107-078265 між Українською інженерно-педагогічною академією і Технічним університетом Габрово взяли участь в грантовій програмі Еразмус+, що проходила на базі Технічного університету Габрово, м. Габрово (Болгарія).

В рамках програми мобільності було виконано наступні задачі:
– доцентом Г.І. Сажко прочитано лекції для студентів факультету електротехніки та електроніки;
– професором О.П. Нечуйвітер удосконалено професійні навички та набуто педагогічного досвіду з викладання дисциплін комп’ютерного напрямку;

Читати далі