Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.004. Прийняття дисертації Кулаковського О.М. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.004 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кулаковського Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Здобувач ступеня доктора філософії: Кулаковський Олександр Миколайович

Назва дисертаційної роботи: «Формування компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у випускників педагогічних закладів вищої освіти» Читати далі

Наказ № 163с від 06 березня 2023 р., про видачу диплому доктора філософії на підставі рішення разової спеціалізованої ради ДФ 64.108.003

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. №44

  1. Визнати чинним рішення разової спеціалізованої ради ДФ 64.108.003 Української інженерно-педагогічної академії від 14 лютого 2023 року (далі – Рішення) з дати набрання чинності цього наказу.
  2. На підставі Рішення видати диплом доктора філософії та додаток до нього з галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Кьоберлайн-Керлер Ріхарду Юргену.

Завантажити Наказ № 163с

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.003. Прийняття дисертації до розгляду

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.003  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кьоберлайн-Керлер Ріхарда Юргена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Здобувач ступеня доктора філософії: Кьоберлайн-Керлер Ріхард Юрген

Назва дисертаційної роботи: «Формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу» Читати далі

Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

На підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1 ухвалено видати дипломи доктора філософії:

  • Фоменко Ларисі Миколаївні, спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР № 001724;
  • Харківській Арині Ігорівні, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР  № 001725

Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

Перший захист PhD в УІПА

В УІПА відбулися перші захисти докторів філософії. За спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) успішно захистилися аспіранти УІПА Фоменко Лариса Миколаївна (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Харківська Алла Анатоліївна) та Харківська Арина Ігорівна (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович).

Внаслідок карантинних обмежень PhD захисти проходили в змішаному форматі: три члени спеціалізованої ради були присутні в залі, а два інші – on-line за допомогою сервісу Google Meet. Обидві спеціалізовані вчені ради очолював Лунячек В.Е., завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності УІПА, рецензентами були ректор Коваленко О.Е. і завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Брюханова Н.О. Читати далі

Прийняття дисертації до розгляду

Фоменко Лариса Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки»

Науковий керівник – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.108.001
Захист дисертації відбудеться: о 12 годині 16.04.2021, за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, головний корпус,  зал засідань.

Анотація Фоменко Л.М. Відгук Семеріков
Дисертація Фоменко Л.М. Відгук Гризун
Висновок Відеозапис публічного захисту

 

Харківська Арина Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури»

Науковий керівник – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.108.002
Захист дисертації відбудеться: 16.04.2021, о 10 годині, за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, головний корпус, зал засідань.

Анотація Харківська А.І. Відгук Зданевич
Дисертація Харківська А.І. Відгук Ткачова
Висновок Відеозапис публічного захисту