Державна премія України 2019 року в галузі науки і техніки присуджена вченому УІПА, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Технологій і дизайну Литвину Олегу Олеговичу

Згідно Указу №4/2020 Президента України, підписаного 13 січня 2020 року, вченому Української інженерно-педагогічної академії -докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача кафедри Технологій і дизайну Литвину Олегу Олеговичу присудили Державну премію України 2019 року в галузі науки і техніки.  Назва роботи «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень».

Співавторами наукового дослідження стали: Єршов Сергій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, учений секретарь Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Тульчинський Вадим Григорович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Скобєлєв Володимир Геннадійович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Галба Євген Федорович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Попов Олександр Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Дорошенко Анатолій Юхимович – доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  Петрик Михайло Романович – доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *