Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.003. Прийняття дисертації до розгляду

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.003  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кьоберлайн-Керлер Ріхарда Юргена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Здобувач ступеня доктора філософії: Кьоберлайн-Керлер Ріхард Юрген

Назва дисертаційної роботи: «Формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу»

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Науковий керівник – Наталія Олександрівна Брюханова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти

Склад разової вченої ради

Голова ради:

Лазарєв Микола  Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української інженерно-педагогічної академії

Опоненти:

Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України,

Білик Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету

Рецензенти:

Зеленін Геннадій Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Української інженерно-педагогічної академії

Сажко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 383 від 19.12.2022 р.

Посилання на онлайн-трансляцію захисту https://www.youtube.com/channel/UCarHROiYw40r876rXXelbKA/featured

Дата захисту: 14.02.2023 р.

Захист відбудеться о 12.00 годині за посиланням https://us02web.zoom.us/j/85341096963?pwd=Z2xyRmZQaHBXbHY5cXJrTytIRU5JQT09.

Контакти:
E-mail: d_64.108.01_uepa@ukr.net
тел: (057) 733-78-59

Приєднані файли

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з накладеним електронним підписом здобувача

Рецензія д.пед.н., доц. Зеленіна Г.І.

Рецензія д.пед.н., доц. Зеленіна Г.І. з накладеним електронним підписом рецензента

Рецензія к.пед.н., доц. Сажко Г.І. з накладеним електронним підписом рецензента

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г. з накладеним електронним підписом офіційного опонента

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Білик В.В. з накладеним електронним підписом офіційного опонента

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *