Галузева комісія

Голова галузевої конкурсної  комісії:

Коваленко Олена Едуардівна – д. пед. н., професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії;

Заступники голови галузевої конкурсної  комісії:

Купріянов Олександр Володимирович – д. т. н., доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії;

Брюханова Наталія Олександрівна – д. пед. н., проф., зав. кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Члени галузевої конкурсної  комісії:

Заплатинський Василь Миронович – к. с-г. н., доцент, доцент кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Доброскок Ірина Іванівна – д.пед.н, професор, член-кореспондент НАПН України, зав. кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Волкова Наталія Павлівна –  д.пед.н, професор, зав. кафедри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля;

Гевко Ігор Васильович – д. пед. н., професор, зав. кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка;

Лаврентьєва Олена Олександрівна – д.пед.н, доцент, зав. кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету;

Осадчий В’ячеслав Володимирович – д. пед. н., професор, зав. кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Острянська Олена Анатоліївна – д.пед.н., доцент, доцент відділу наукової роботи Державного закладу освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України;

Поясок Тамара Борисівна – д. пед. н., професор, декан факультету права, гуманітарних соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Сопівник Руслан Васильович – д. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович – д.т.н, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Щербина Олександр Андрійович – к.т.н, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури;

Ковальчук Василь Іванович – д. пед. н., професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Солошич Ірина Олександрівна – к. пед. н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Васильєва Марина Петрівна ‒  д.пед.н., професор, зав. кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Єльникова Галина Василівна –  д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Штефан Людмила Володимирівна – д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії.

Відповідальний секретар комісії:

Бачієва Лариса Олександрівна – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Секретар комісії:

Литвин Світлана Василівна – асистент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

 

Апеляційна комісія

Голова апеляційної комісії:

Хоменко Віталій Григорович –  д. пед. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету;

Заступник голови апеляційної комісії:

Бакатанова Вероніка Борисівна – к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Члени апеляційної комісії:

Малихіна Яна Анатоліївна – д. пед. н., професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Синельник Ірина Василівна – к. пед. н., професор кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *