Галузева конкурсна комісія

Голова галузевої конкурсної комісії:

Олена КОВАЛЕНКО – д. пед. н., професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії;

Заступники голови галузевої конкурсної комісії:

Олександр КУПРІЯНОВ – заст. голови комісії, д. т. н., доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії;

Наталія БРЮХАНОВА – заст. голови комісії, д. пед. н., проф., зав. кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Члени галузевої конкурсної комісії:

Василь ЗАПЛАТИНСЬКИЙ – член комісії, к. с-г. н., доцент, доцент кафедри екології та економіки дозвілля Технічного університету «Метінвест політехніка»;

Ірина ДОБРОСКОК– член комісії, д.пед.н, професор, член-кореспондент НАПН України, зав. кафедри професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Наталія ВОЛКОВА – член комісії, д.пед.н, професор, зав. кафедри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля;

Ігор ГЕВКО – член комісії, д. пед. н., професор, зав. кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Олена ЛАВРЕНТЬЄВА – член комісії, д.пед.н, доцент, зав. кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету;

В’ячеслав ОСАДЧИЙ – член комісії, д. пед. н., професор, зав. кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Олена ОСТРЯНСЬКА – член комісії, д.пед.н., доцент, доцент відділу науково-організаційної роботи Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України;

Тамара ПОЯСОК– член комісії, д. пед. н., професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Руслан СОПІВНИК – член комісії, д. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Олександр ШАЙКО-ШАЙКОВСЬКИЙ – член комісії, д.т.н, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Олександр ЩЕРБИНА – член комісії, к.т.н, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури;

Василь КОВАЛЬЧУК– член комісії, д. пед. н., професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Ірина СОЛОШИЧ – член комісії, к. пед. н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Марина ВАСИЛЬЄВА ‒ член комісії, д.пед.н., професор, зав. кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Галина ЄЛЬНИКОВА – член комісії, д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Людмила ШТЕФАН – член комісії, д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії.

Відповідальний секретар комісії:
Лариса БАЧІЄВА – відповідальний секретар комісії, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Секретар комісії:
Світлана ЛИТВИН – секретар комісії, асистент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Апеляційна комісія:
Віталій ХОМЕНКО – голова апеляційної комісії, д. пед. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету

Вероніка БАКАТАНОВА – заступник голови апеляційної комісії, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Вікторія МАЙКОВСЬКА – член комісії, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії;

Ірина СИНЕЛЬНИК – член комісії, к. пед. н., професор кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *