Відбулася гостьова лекція «Наукометричні бази даних та основні наукометричні показники вченого» запрошеного лектора, доктора педагогічних наук, заслуженого діяча освіти України, завідувача кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні і інформатики Бердянського державного педагогічного університету В. Г. Хоменка

18 лютого 2022 року в межах навчальної дисципліни «Теорія та методологія наукових досліджень», яка є базовою для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії) УІПА, проведено гостьову лекцію, яку презентував на високому науковому рівні один із найбільш активних стейкхолдерів академії Віталій Григорович Хоменко. Лектором порушено актуальну проблему щодо суті сучасних наукометричних баз даних; специфіки індексу цитування та індексу цитованості, індексу Хірша та методики його визначення. Лекцію супроводжувала креативна презентація, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування.
Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівника академії, присутні на лекції, подякували шановному Віталію Григоровичу за цінну інформацію.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *