Інформаційне повідомлення про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Українську інженерно-педагогічну академію (м. Харків) призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (далі Олімпіада) зі спеціальності «Професійна освіта».

Термін проведення Олімпіади: 12-13 травня 2020 р.

До участі в Олімпіаді запрошуються переможці I етапу – студенти закладів вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, в яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю (напрямом) «Професійна освіта». Загальна кількість учасників від закладу вищої освіти – 4-5 осіб.

Організація і порядок проведення ІІ етапу Олімпіади.

II етап Олімпіади буде проходити у три тури:

I тур – теоретичний – вирішення тестових завдань. Даний тур спрямований на визначення рівня теоретичних знань конкурсантів з теорії та методики професійної освіти. З цією метою буде запропоновано опрацювати тестові завдання протягом 1 астрономічної години. Теоретичний тур буде оцінюватися в балах (1-25).

IІ тур – творчий – розв’язання педагогічних задач та ситуацій в професійній освіті та вихованні протягом 2 астрономічних годин. Творчий тур буде оцінюватися в балах (1-35).

III тур – практичний – попередній розгляд і оцінювання дидактичного проекту уроку (заняття) для учнів (студентів) професійних закладів освіти та демонстрація фрагменту даного уроку. Вимоги до дидактичного проекту та представлення його фрагменту подано у додатку 2; даний тур буде оцінюватися в балах (1-40).

Загальна оцінка складається з суми балів усіх виконаних завдань (максимально 100 балів).

Тривалість виступу на ІІІ турі  – до 10 хвилин.

Заїзд i реєстрація учасників 12  травня 2020 року до 10:30 за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16.

Урочисте відкриття II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» – 12 травня 2020 року о 10.30.

I та IІ тури Олімпіади відбудуться 12 травня 2020 року.

III тур Олімпіади – 13 травня 2020 року.

Від’їзд учасників 13 травня (після 17.00) або 14 травня.

Учасникам Олімпіади необхідно мати при co6i паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження, квиток на зворотний проїзд.

Витрати на харчування та проживання учасників II етапу Олімпіади  та супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок навчальних закладів, які відряджають студентів.

Просимо Вас надіслати до оргкомітету Олімпіади за адресою: кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, вул.Університетська, 16, м. Харків, 61003

до 1 березня 2020 року (за поштовим штемпелем):

 1. Анкети учасників, оформлені згідно з додатком 1, які вважатимуться заявками на участь в Олімпіаді (надіслати в електронному та паперовому вигляді).
 2. Портфоліо учасника Олімпіади для створення презентації учасників (командна першість) на урочистому відкритті Олімпіади (додаток 3) надіслати в електронному вигляді.
 3. Інформацію про необхідність надання ТЗН.
 4. Інформацію про дату i час приїзду учасників до м. Харкова.
 5. Інформацію про осіб, що будуть супроводжувати учасників Олімпіади.

      до 26 березня 2020 року (за поштовим штемпелем).

 1. Дидактичний проект уроку (заняття), фрагмент якого буде представлено на розгляд журі (додаток 2)

Контактні особи та телефони:

(057) 733-78-75 – кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти,

(067) 78 38 649 – к.пед.н., доц. Бачієва Лариса Олександрівна

(096)108-12-28 – ас. Литвин Світлана Василівна

E-mail: pmpn@uipa.edu.ua

Надіслані після 1 березня 2020 року (за поштовим штемпелем) анкети учасників та після 26 березня  2020 року (за поштовим штемпелем) дидактичні проекти занять, оформлені у відповідності до вищезазначених умов, розглядатися i зараховуватися жypi не будуть.

Увага! Факт отримання Оргкомітетом заяв буде підтверджено електронним листом на зворотну адресу протягом 3 днів з моменту отримання. У разі неотримання підтвердження просимо додатково звернутися до оргкомітету за контактними телефонами.

Питання і пропозиції щодо організації й порядку проведення Олімпіади можна направляти по зазначених координатах.

Дякуємо Вам за проявлений інтерес і сподіваємося на Вашу участь!

Оргкомітет Олімпіади

Додаток 1

А Н К Е Т А

учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ____________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________

Заклад вищої освіти  (повна назва та адреса) _____________________________________________________

Факультет, курс, напрям підготовки______________________

_____________________________________________________

Домашня адреса, тел., е-mail, контактний телефон учасника _

_____________________________________________________

Рішенням оргкомітету __________________________________

(Назва закладу вищої освіти)

студент(ка) _________________________________

                                                               (Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади ________________________________________

                                                                                (Назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

 

Голова оргкомітету

закладу вищої освіти ____________     ____________________

                                                                                                 (Підпис)                            (Прізвище, ініціали)

М.П.

Підпис учасника олімпіади ________________________

Дата заповнення  _________________________________

 

Додаток 2

Вимоги до дидактичного проекту заняття 

Учасникам олімпіади слід надіслати до оргкомітету не пізніше 26 березня 2020 року (за поштовим штемпелем) дидактичний проект уроку (заняття) у друкованому та електронному варіантах.

Дидактичний проект необхідно розробити у відповідності до умов організації навчального процесу підготовки конкретного фахівця в професійних навчальних закладах. Такими умовами є:

– назва (тип) навчального закладу;

– напрям підготовки та (або) спеціальність;

– назва навчальної дисципліни і теми;

– характеристика навчальної групи та навчального середовища.

Структура дидактичного проекту повинна включати:

– тему, тип уроку (заняття), матеріальні засоби;

– цілі вивчення теми;

– зміст навчання;

– опис проведення навчального заняття у вигляді дій викладача та учнів (студентів) на кожному етапі заняття.

– обов’язкове обґрунтування обраних дидактичних складових проекту, як то: мета, зміст, засоби, форми тощо.

Дидактичний проект буде оцінюватися від 1 до 15 балів. При цьому буде враховуватись повнота та логічна послідовність викладу, оригінальність і новизна методів, засобів навчання, цілеспрямованість навчального процесу, уміння узагальнювати, обґрунтовувати, пов’язувати теорію з практикою, загальна грамотність та ерудиція.

Під час проведення практичного туру (фрагменту заняття) буде оцінюватися вміння майбутнього педагогічного працівника взаємодіяти з «учнями», повною мірою реалізовувати цілі відповідного етапу заняття, використовувати при цьому інноваційні технології, інтерактивні форми і методи навчання, дотримуватись регламенту.  Час проведення фрагменту заняття до 10 хвилин. Оцінка за проведення фрагменту заняття від 1 до 25 балів.

Загальна оцінка за практичний тур від 1 до 40 балів.

 

Додаток 3

Для створення презентації  учасників на урочистому відкритті Олімпіади необхідно надати портфоліо учасника Олімпіади (портретну фотографію, 2-3 ситуаційні фотографії, фотографії навчального закладу, 2 визначні пам’ятки міста  та заповнену анкету учасника, що додається) у електронному вигляді на дисках CD-RW або на електронну пошту pmpn@uipa.edu.ua (текстові файли у форматі WORD; файли зображень JPEG), які надсилаються на адресу Оргкомітету до 1 березня 2020 року.

АНКЕТА

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника олімпіади.
 2. Назва закладу вищої освіти.
 3. Факультет, курс, галузь знань та напрям підготовки, спеціалізація учасника у навчальному закладі.
 4. Успіхи у навчальній діяльності у ЗВО, участь у громадському житті закладу та здобутки у науково-дослідній роботі.
 5. Життєве кредо, девіз.

 

Лист-запрошення Олімпіада 2020 УІПА

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *