Видання УІПА “Адаптивне управління: теорія і практика” включене до категорії «Б»

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України журнал УІПА AdaptiveUkrАдаптивне управління: теорія і практика” Серія Педагогіка і Серія Економіка https://amtp.org.ua/ перереєстрований та включений до Переліку електронних наукових фахових видань України (категорія «Б») в галузі педагогічних наук, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 та в галузі економічних наук, спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292. Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *