Міжнародна науково-практична конференція “Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення”

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
“Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення” 25 – 26 січня 2022 м. Харків, Україна
(Формат конференції: онлайн)
Тематичні напрями

– Інтегровані системи менеджменту;
– Управління якістю підприємств, навчальних закладів та організацій різного рівня;
– Управління якістю освітнього середовища;
– Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
– Кваліметричний аналіз якості;
– Інженерія якості, оцінювання якості об’єктів різної природи;
– Нормативно-правове забезпечення якості та усунення технічних бар’єрів в європейському просторі;
– Ризик орієнтовні підходи забезпечення якості.

Матеріали конференції будуть розміщені в електронному збірнику репозиторію бібліотеки УІПА.
За результатами роботи учасники отримують сертифікати учасників конференції, що міститимуть рекомендації щодо зарахування не менше 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування.
Вимоги до матеріалів конференції:

Обсяг:
до 2 сторінок
Рисунки, таблиці та схеми розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Схеми повинні бути згруповані. Формули набираються лише за допомогою редактора формул в Microsoft Word.
Нумерація сторінок та автоматична розстановка переносів відсутні.
Розмір:
А4
Орієнтація:
Книжкова
Поля:
2 см
Шрифт
Times New Roman, 14
Інтервал:
1,5
Абзац
1 см
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
Прийом матеріалів до 25 січня 2022р. (Включно), розміщення матеріалів за тиждень після конференції.
Участь в конференції, розміщення тез та електронні сертифікати безкоштовно!!!
Для участі в конференції необхідно заповнити онлайн форму: https://docs.google.com/forms/d/1CHKeAPueFFBZ8y0LwcBVgk5L7-48paBtDuLKBaKMdOE
Публікація статей
Результати наукових досліджень у вигляді наукових статей можна подати до збірника наукових праць «Машинобудування» , що є фаховим виданням категорії Б з технічних наук, та відповідає наступним спеціальностям: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Вимоги до оформлення статей та порядок публікації: http://jmash.uipa.edu.ua/. (Оплата за публікацію статей згідно вимог збірнику)

Адреса організаторів
УІПА: 61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16
Кафедра «Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій»
Сайт: https://kafotss.kharkov.ua/ukr/
Контактна особа
Грінченко Ганна Сергіївна
тел.: +38 (066)5946687
Електронна пошта: hrinchenko@uipa.edu.ua

Будемо вдячні за розповсюдження інформації!

Конференція УІПА 2022 р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *