N5, 19 грудня 2019 р.

1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2019 році.
Доповідачі: керівник тем.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

2. Про хід виконання плану підготовки наукових статей до друку у наукометричних базах Scopus та WoS у 2018/2019 навчальному році.
Доповідач: директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

Leave a Reply

Your email address will not be published.