Науковці УІПА взяли участь у міжнародній конференції ICTTE 2021. “Міжнародна конференція з техніки, технологій та освіти”, Ямбол, Болгарія

З 3 по 5 листопада науковці УІПА взяли участь у Міжнародній конференції «ICTTE – 2021 International Conference on Technics, Technologies and Education», яка відбулася у м. Ямбол (Болгарія) на базі Факультету техніки і технологій міста Ямбол, Тракійським університетом Стара Загора, Болгарія.

Цього року конференція була проведена у он-лайн форматі. Організатори конференції: Ямболське відділення Спілки вчених Болгарії (USB), Балканське товариство інженерів- текстильників (BASTE) та Академічне товариство комп’ютерних систем та інформаційних технологій Болгарії (AOKSIT).

На конференції науковці УІПА презентували проєкт Erasmus + PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні».

Цього року на конференції було представлено 4 статті у наукових секціях «ТЕХНОЛОГІЇ В ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТИ» та «МАШИНОБУДУВАННЯ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ТРАНСПОРТ»: «Педагогічні інновації в інженерній освіті: технології та перевернутий клас»; «Розробка квест-ігор у процесі навчання студентів технічних спеціальностей»; «Формування Soft skills професіоналів у контексті відкритої освіти»; «Забезпечення якості з’єднань паливної апаратури в умовах серійного виробництва методом ступеневого комплектування».

Українську інженерно-педагогічну академію на ICL2021 представляли: ректор академії, доктор педагогічних наук Олена Коваленко, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук Олександр Купріянов, професор кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики, доктор педагогічних наук Тетяна Бондаренко, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук Галина Єльникова, доцент кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики, кандидат педагогічних наук Павло Васюченко, керівник Навчально-наукового центру довузівської підготовки, інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності, Роман Нестеренко.

Наукові розробки науковці УІПА представляли в співавторстві з представниками Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal; НТУ «Харківським політехнічним інститутом»; «Харківським національним університетом радіоелектроніки»; «Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди»; «Державним закладом вищої освіти «Університетом менеджменту освіти» НАПН України».

Праці конференції ICTTE 2021 після процесу експертної рецензії буде опубліковано в Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Книги цієї серії індексуються в Web of Science.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *