Науковий семінар «Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні», присвячений 80-річчю від дня народження Литвина О.М.

Від імені всіх науковців Української інженерно-педагогічної академії щиро вітаємо Литвина Олега Миколайовича з ювілеєм і зичимо здоров’я і подальшої плідної роботи на науковій ниві!

В УІПА відбувся науковий семінар «Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні», присвячений 80-річчю від дня народження Литвина О.М.

З словами привітання ювіляру виступили Коваленко Олена Едуардівна – ректор Української інженерно-педагогічної академії; Купріянов Олександр Володимирович – проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії; Хіміч Олександр Миколайович – заступник директора з наукової роботи інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України; Задірака Валерій Костянтинович – завідувач відділом оптимізації чисельних методів інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України.

З науковими доповідями і словами привітання виступили учні та колеги Литвина О.М. Вела семінар Нечуйвітер О.П.

Програма семінару.

Науковий і викладацький шлях ювіляра довгий і плідний. Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій та математики Української інженерно-педагогічної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року Литвин Олег Миколайович має загальний трудовий стаж 56 років та стаж роботі в академії 42 роки. За цій тривалий період він досяг значних успіхів у науковій та навчальній роботі.

Литвин О.М. підготував 20 кандидатів і 2 докторів фіз.-мат. наук, автор понад 450 наукових праць, у тому числі 17 монографій, кількість патентів – 5, та навчальних посібників – 2. У Олега Миколайовича загалом 69 публікацій в Scopus, з яких у минулому році – 12, 37 публікацій у Web of Science. За цими показниками він самий плідний науковець в УІПА. У минулому році у видавництві Springer опублікована монографія «Elements of the general theory of optimal algorithms». Такого рівня монографій у академії буває далеко не кожного року.

Протягом останніх 20 років Олег Миколайович був керівником 5 держбюджетних наукових тем та одної госпдоговірної з Івченко-Прогрес, місто Запоріжжя.

Литвин О. М. – спеціаліст з теорії наближення функцій багатьох змінних, нових наближених методів розв’язання крайових задач для областей складної форми, нових методів цифрової обробки багатовимірних сигналів, нових методів розв’язання плоскої та просторової задач комп’ютерної томографії, нових методів розв’язання задач картографії на основі даних гідролокації та радіолокації, теорії інтерполювання диференціальних операторів, теорії дивідіріальних та мультигральних числень, методів побудови тривимірних математичних моделей комп’ютерної томографії, математичних методів розв’язання задач сейсмічної томографії з використанням даних про розподіл вектора прискорення кори Землі в точках системи похилих свердловин, що виникають в результаті сейсмічних коливань природного або штучного походження тощо. Значна частина отриманих результатів по вказаним напрямкам не має аналогів у світі.

Вітаємо Олега Миколайовича, його тривалу роботу на користь нашої України вкотре відзначило Міністерство освіти і науки і надало йому Почесну грамоту.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *