Відгуки аспірантів про навчання в аспірантурі УІПА

Відгук
здобувача за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
спеціальності 015 – Професійна підготовка (за спеціалізацією)
Української інженерно-педагогічної академії
Олександра Сергійовича Шевченка

Я аспірант другого року навчання; лікар акушер-гінеколог за першою спеціальністю; викладач клінічних дисциплін; магістр медицини, економіки і педагогіки. У 2010 році я здобув науково-кваліфікаційний ступінь магістра педагогіки в Український інженерно-педагогічній академії і завдяки навчанню значно підвищив свою педагогічну майстерність, що допомагає мені викладати клінічні дисципліни протягом багатьох років.

Тематика моєї дисертаційної роботи пов’язана зі здоров’язбереженням та формуванням валеологічної компетентності у студентів немедичного профілю навчання. Як лікар я зацікавлений у ефективній профілактиці хвороб замість їх лікування, коли профілактичні можливості не були повною мірою реалізовані. Разом із моїм шановним науковим керівником професором Людмилою Володимирівною Штефан ми проводимо дослідження можливостей проводити ефективну профілактику в організованому студентському середовищі  під час навчання у закладах вищої освіти. Разом з професором Л.В. Штефан ми розробили нову авторську програму навчальної дисципліни «Педагогіка здоров’я» та навчаємо студентів освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» інженерно-педагогічного профілю навчання з України та Германії здоровому способу життя, невідкладній медичній допомозі. Для наших занять академія закупила спеціальне обладнання (тренажери, набори медичних шин та ін.). Результати дослідження успіхів у профілактиці ми публікуємо у вигляді тез та наукових статей.

Я щиро вдячний академії та своєму науковому керівнику за можливість навчатися педагогічній майстерності на практиці одночасно з виконання своєї лікарської профілактичної роботи. Я також вдячний ректору академії професору Олені Едуардівні Коваленко за підтримку наших просвітницьких ініціатив та вдосконалення освітнього процесу з важливого питання здоров’язбереження.

Я із задоволенням відвідую заняття у аспірантурі та опановую навчальний компонент освітньої програми доктора філософії. Спілкування з професіоналами-викладачами академії, а саме з Чуєшковою Оксаною Володимирівною, Воловчук Наталією Миколаївною, Черненко Юлією Юріївною; професорами Бондаренко Тетяною Сергіївною, Єльніковою Галиною Василівною, Штефан Людмилою Володимирівною  підвищує мій фаховий рівень та дає багато ідей, які вже допомогли сформувати бачення моєї наукової роботи як для її успішного захисту, так і практичного втілення результатів у майбутньому. Окремо хочу зазначити чисельні додаткові заняття для аспірантів, до яких академія залучає фахівців багатьох країн світу та інших закладів вищої освіти України (гостьові лекції, тренінги проєкту Еразмус+, школи педагогічної майстерності). Як людина, яка багато років вчиться і вчить, оцінюю рівень освіти в академії як високий, бачу сприятливі умови для здобувачів освіти у навчання та проведенні наукових досліджень.

Здобувач третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти                                                                Олександр ШЕВЧЕНКО

Review
of the applicant of the Graduate School of the Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy of the third (pedagogical and scientific) level of higher education in the study (Ph.D. – Doctor of Philosophy) specialty 015 Vocational training (by specialisation), Juergen Koeberlein-Kerler

 I am a student from Germany in the fourth year of study with a focus on 015 vocational education (research focus). The postgraduate period is one of the most important for my scientific career. My research supervisor, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Natalia Bryukhanova, has contributed significantly to this process. It was she who helped me choose the current topic of scientific research, taught me to qualitatively organize the research process on this topic and correctly present the results to the general scientific community in the form of articles, abstracts, etc.. Thanks to Professor Dr. Bryukhanova I took an active part in international events on research, successfully cooperated with scientists of the Academy and the Department of Pedagogy, Methodology and Management of Education, which she has successfully headed for many years.

I would like to highlight the positive and creative atmosphere that prevails in the organization of the educational process. The invaluable experience in conversations and cooperation with specialists and doctors of pedagogical sciences, Professors Mykola Lazarev, Irina Sokolova, Lyudmila Stefan and others allowed me to deal fundamentally and seriously with my chosen dissertation topic and to find the best ways to solve the research problem.

In general, it tends to be more difficult for foreign students to solve organizational problems when studying abroad and to face and deal with the cultural and language challenge. Because of the excellent organization of the Department of Postgraduate and Doctoral Studies, which is headed by the candidate for historical sciences, Associate Professor Valentyna Burbyga, I have been kept fully informed regularly. In addition, the implementation of the pedagogical training and scientific work was accompanied with the help of individually provided schedules for training and final control measures.

The pedagogical field is now an essential and important part of my personal development and a very good basis for my scientific career. The defense of the dissertation is a milestone for me that will enable me to reach a new level of scientific research.

Applicant of the third (educational and scientific)
level of higher education (Doctor of Philosophy – Ph.D.)              Juergen Koeberlein-Kerler