Спеціальності, за якими здійснюється підготовка

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі

Згідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН (протокол № 6/2 від 16 травня 2016р., № 8/2 від 08 червня 2016р. та № 12/2 від 19.07.2016 р.) та  наказів МОН України від 18.05.2016 р. № 523, від 10.06.2016р. № 655 та від 19.07.2016 р. № 856 Академія отримала ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності за спеціальностями аспірантури:      

п/п

Код та найменування галузі знань, спеціальності Ліцензійний обсяг
1 01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

10 осіб
2 01 Освіта / Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10 осіб
3 05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

10 осіб
4 07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб
5 11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

15 осіб
6 13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

10 осіб
7 15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка

10 осіб

При вступі до аспірантури складаються іспити: іноземна мова, філософія, спеціальність.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в докторантурі

№ п/п Код та найменування галузі знань, спеціальності Наказ МОН  України

(УІПА)

01 Освіта / Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

№ 353 від 05.05.2006 р.

(№ 300 від 29.06.2016 р.)

Вступ до аспірантури та докторантури проводиться на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою КМ України від 23.03.2016 р. № 261, та Правил прийому УІПА.

Документи приймаються з 15.08 до 01.09.2022 р. за адресою: вул. Університетська, 16.

Правила прийому до аспірантури та докторантури