Спеціальності, за якими здійснюється підготовка

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі

Згідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН (протокол № 6/2 від 16 травня 2016р., № 8/2 від 08 червня 2016р. та № 12/2 від 19.07.2016 р.) та  наказів МОН України від 18.05.2016 р. № 523, від 10.06.2016р. № 655 та від 19.07.2016 р. № 856 Академія отримала ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності за спеціальностями аспірантури:      


п/п
Шифр і найменування галузі знань
Код і найменування спеціальності
Ліцензійний обсяг
1 01 Освіта / Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
10 осіб
2 01 Освіта / Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
10 осіб
3 05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
7 осіб
4 07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
10 осіб
5 07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля
10 осіб
6 11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
8 осіб
7 13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
10 осіб
8 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
175 Інформаційно-вимірювальні технології
20 осіб

При вступі до аспірантури складаються іспити: іноземна мова, філософія, спеціальність.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в докторантурі

№ п/п Код та найменування галузі знань, спеціальності Наказ МОН  України

(УІПА)

01 Освіта / Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
№ 353 від 05.05.2006 р.
(№ 300 від 29.06.2016 р.)

Вступ до аспірантури та докторантури проводиться на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою КМ України від 23.03.2016 р. № 261, та Правил прийому УІПА.

Документи приймаються з 14.08 до 31.08.2023 р. за адресою: вул. Університетська, 16.