Спеціалізовані вчені ради

В Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду Д 64.108.01 з присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Детальніше…

В Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду К.64.108.04 з правом приняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Детальніше…

В Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду К 64.108.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності (машинобудування)).

Детальніше…