Д.64.108.01 за спеціальностями 13.00.02, 13.00.04

Спеціалізована вчена рада Д.64.108.01 за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01 – ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор Олена Едуардівна Коваленко.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01 – професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор Микола Іванович Лазарєв.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01 – доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Сергіївна Ковальська.

 

Захист дисертацій…

 


Контактна інформація:

email: d_64.108.01_uepa@ukr.net

тел: (057) 733-78-59