PhD за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка – галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію і вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань та випробувань.

Напрямки досліджень в межах спеціальності:

– Створення нормативної документації зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвиток та вдосконалення науково-технічної термінології.

– Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт та послуг) для життя, здоров’я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних та техногенних катастроф.

– Розроблення науково-технічної бази поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збору, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігаючих технологій.

– Створення нових та вдосконалення наявних засобів і методів оцінювання точності вимірювань та якості продукції та послуг для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.

– Розроблення систем уніфікації вимог до науково-технічної продукції, дослідження сумісності та взаємозамінності продукції.

– Дослідження фізичних явищ для побудови еталонів та засобів вимірювань.

– Дослідження складу та властивостей матеріалів і речовин для створення стандартних зразків.

– Розроблення нових та вдосконалення наявних методів та засобів вимірювань та їх метрологічного забезпечення.

– Оптимізація схем передавання розміру одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювань з метою спрощення їх структури, скорочення кількості ланок і ступенів.

 – Створення науково-технічних засад захисту інтересів споживачів та участі суб’єктів підприємницької діяльності України в міжнародному, науково-технічному співробітництві та торгівлі.

Автореферат Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа Дисертацiя Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа Відгук 1 про Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа

Відгук 2 про Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа

Автореферат Волівач Антоніна Петрівна Дисертація Волівач Антоніна Петрівна Відгук 1 Волівач Антоніни Петрівни

Відгук 2 Волівач Антоніни Петрівни