Наукова школа «Енергозберігаючі автоматизовані системи керування енергетичними об’єктами і процесами»

Наукова школа сформована на базі наукових досліджень докт. техн. наук, проф. Канюка Г.І. у 2010 році. За напрямком наукової школи проводять дослідження канд. техн. наук, доц. Мезеря А.Ю., канд. техн. наук, доц. Фурсова Т.М., канд. техн. наук, доц. Прокопенко О.О., канд. техн. наук, доц. Близниченко О.М., канд. техн. наук, доц. Грінченко Г.С.

Пріоритетні тематичні напрями на п’ятирічний період.

  • Методи створення енергоефективних автоматизованих систем
  • Методи і алгоритми енергоефективного керування режимами роботи насосних і компресорних установок.
  • Математичні моделі режимів роботи насосних і компресорних установок.

Підготовка наукових кадрів.

За науковим напрямком проходять навчання в аспірантурі УІПА 8 аспірантів. Планується захист 5 кандидатських дисертацій.

Дослідницька, інноваційна та виробнича інфраструктури.

Для наукової школи базовою є кафедра автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, на базі якої працюють науково-дослідні лабораторії «Теплоенергетичних установок електростанцій», «Енерго- і ресурсозберігаючих технологій», «Технічних засобів, контролю і автоматизації теплоенергетичних процесів».

Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

Проводиться популяризація наукового напрямку як серед випускників шкіл в рамках профорієнтаційних заходів, щорічних заходів «Ніч науки», що проводяться міською радою Харкова, так і серед підприємств за допомогою сайту кафедри і участі у виставках науково технічної продукції.

Публікаційна активність.

На наступні п’ять років фахівцями наукової школи планується видання не менше чотирьох статей кожного року в виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science, а також не менше восьми у фахових виданнях категорії «Б».

Наукові видання.

На базі Української інженерно-педагогічної академії видається збірник наукових праць «Машинобудування», що входить у фахові видання категорії «Б» і в якому публікуються статті наукової школи. Підвищення якості публікацій, що повинні передувати затвердженню, так і бути наслідками, сприяє покращенню досліджень наукової школи. Надалі планується підвищення якості рецензування і публікацій, просування збірника наукових праць «Машинобудування» до науковометричної бази Scopus.

Співпраця з бізнесом та промисловістю.

Представники наукової школи продовжать співробітництво з КП «Харківські теплові мережі», Теплоелектроцентраль №3 (ТЕЦ-3), Харківська теплоелектроцентраль №5 (ТЕЦ-5), Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», АТ «Українські енергетичні машини».

Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

Продовжуються контакти представників наукової школи з вченими з Естонії як в рамках підвищення кваліфікації, наукових конференцій, так і в напрямку пошуку спільних грантів.