Наукова школа «Технології і якість складання-розбирання з’єднань з натягом»

Наукова школа була сформована на базі наукових досліджень, що були розпочаті докт. техн. наук, проф. Андрєєвим Г.Я. у 1960 роки та очолювались до 2010 року докт. техн. наук, проф. Арпентьєвим Б.М.

Зараз наукову школу очолює доктор технічних наук, професор Резніченко М.К. За напрямком наукової школи проводять дослідження докт. техн. наук, проф. Гордєєв А.С., докт. техн. наук, проф. Тріщ Р.М. (він започаткував власну наукову школу управління якістю), докт. техн. наук Лебедь В.Т., докт. техн. наук Купріянов О.В., докт. техн. наук Ламнауер Н.Ю., канд. техн. наук, доц. Романов С.В., канд. техн. наук, доц. Павлова Г.О., канд. техн. наук, доц. Маліцький І.Ф., канд. техн. наук, доц. Смірнов І.П., канд. техн. наук, доц. Коваленко І.В.

На п’ятирічний термін планується захист докторської дисертації канд. техн. наук Павловою Г.О., а також трьох кандидатських дисертацій.

Пріоритетні тематичні напрями на п’ятирічний період.

  • технологія складання високоточних з’єднань;
  • забезпечення якості складання з’єднань з натягом;
  • технологія неруйнівного розбирання з’єднань з натягом;
  • індукційне обладнання для розбирання з’єднань;
  • управління складальним процесом на Підприємстві 4.0;

Дослідницька, інноваційна та виробнича інфраструктури.

Для наукової школи базовою є кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, на базі якої працює науково-дослідна лабораторія «Термоскладання». Лабораторія обладнана станичним парком як для проведення досліджень і забезпечення виробництва: токарними і фрезерним верстатами, обладнанням для різки і зварювання, вимірювальним обладнанням. Нагальною потребою є своєчасна повірка вимірювального обладнання.

Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

Проводиться популяризація наукового напрямку як серед випускників шкіл в рамках профорієнтаційних заходів, щорічних заходів «Ніч науки», що проводяться міською радою Харкова, так і серед підприємств за допомогою сайту кафедри і участі у виставках науково технічної продукції.

Публікаційна активність.

На наступні п’ять років фахівцями наукової школи планується видання не менше п’яти статей кожного року в виданнях, що індексуються в Scopus та Web of  Science, а також не менше чотирьох у фахових виданнях категорії «Б».

Наукові видання.

На базі Української інженерно-педагогічної академії видається збірник наукових праць «Машинобудування», що входить до переліку фахових виданнь категорії «Б». Надалі планується підвищення якості рецензування і публікацій, просування збірника наукових праць «Машинобудування» до наукометричної бази Scopus.

Співпраця з бізнесом та промисловістю.

Представники наукової школи і надалі продовжать співробітництво з Харківським машинобудівним заводом ФЕД, ХТЗ, Новокраматорським машинобудівним заводом ФЕД, Попаснянським вагоноремонтним заводом та іншими підприємствами машинобудівного комплексу України. В лабораторії «Термоскладання» продовжується виготовлення індукційного обладнання для складання-розбирання з’єднань з натягом.

Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

Для продовження існування наукової школи необхідно виходити на міжнародне співробітництво і пошук закордонного фінансування досліджень. Продовжуються контакти представників наукової школи з вченими з Словаччини, Польщі, Болгарії як в рамках наукових конференцій, так і в напрямку пошуку спільних грантів.