Призові місця на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт у 2022 н.р.

За дорученням Міністерства освіти і науки України повідомляємо, що на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у травні-червні 2022 року в дистанційній формі буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (далі-Конкурс). Конкурс проводиться за спеціальностями: 051 “Економіка”, 073 “Менеджмент”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 101 “Екологія”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 274 “Автомобільний транспорт”, 275 “Транспортні технології”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями), 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 035 “Філологія”, 263 “Цивільна безпека”.

У Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт взяла участь кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти, зі спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізацією)”. 1. Керівник: Бачієва Лариса Олександрівна та студент Шумаков Андрій;  2.Керівник: Штефан Людмила Володимирівна та студентка Любченко Анна.

Конкурс проводиться з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

Керівники: отримали грамоти за підготовку студента-переможця у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)»; 

Студенти: отримали дипломи III ступеня за перемогу у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *