Спільні збори Ради молодих вчених та аспірантів УІПА

Збори- обговорення ради молодих вчених та аспірантів УІПА
Обрано кандидатури, що будуть представляти інтереси аспірантів та молодих вчених у Радах Академії:
Близниченко Ганна – здобувачка третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (Доктор філософії) рекомендували до складу Вченої ради УІПА;
Стонога Аліна – здобувачка третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (Доктор філософії) рекомендували до складу Науково- методичної ради УІПА;
Кирисов Ігор – здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (Доктор філософії) рекомендували до складу Науково-технічної ради УІПА

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *