В УІПА успішно пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення»

25-26 січня 2022 року в Українській інженерно-педагогічній академії на базі Кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій разом з Громадською спілкою “Асоціація професійної та непреревної освіти” відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення”.

Мета конференції полягала у вирішенні актуальних питань та обміну досвідом в галузі якості, стандартизації та метрологічного забезпечення з представниками закладів вищої та професійно-технічної освіти, наукових установ України і зарубіжжя (Литва).

25 січня в роботі конференції прийняли участь представники провідних закладів вищої освіти, науково-дослідних організацій та обє’днань різних регіонів України, серед яких: Національний університет «Одеська політехніка», Національний авіаційний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, ГО «Академія метрології України»,
Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України,
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя та інші.

26 січня відбувся семінар зі здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, науковими керівниками, членами ради молодих вчених та стейкхолдерами за освітньо-науковою програмою “Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення”. Аспіранти та наукові керівники доповіли про плани та перспективи наукових досліджень та представили результати наукової діяльності.

Робота конференції проходила у он-лайн режимі. За результатами роботи конференції видано збірник тез доповідей.

Міжнародна науково-практична конференція “Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення” пройшла на високому науково-організаційному рівні, була достатньо інформативною та корисною для широкого кола слухачів. Цьому сприяли змістовні доповіді та наукові дискусії, які надалі є підґрунтями для розвитку наукових здобутків та проектів.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *