Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична он-лайн конференція з міжнародною участю

konf_psy_srud_21_1«САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ У НОВИХ РЕАЛІЯХ»
23 січня 2021 року

Кафедрою Практичної психології було проведено Всеукраїнську міждисциплінарну науково-практичну конференцію з міжнародною участю (в on-line режимі), що була організована спільно з Комунальним закладом “Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради” та Офенбургзькою академією психотерапії (Німеччина).
До участі в конференції запрошувалися учні 9-11 класів, вчителі, методисти, соціальні педагоги, практичні психологи закладів загальної середньої освіти, студенти, науковці, викладачі, фахівці.
Учасники конференції буду мали можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на секційних засіданнях та у чотирьох секціях, а також взяти участь у дискусіях, майстер-класах.

Робочі мови конференції:
німецька, англійська, українська.
Форма участі у конференції:
виступ з доповіддю, публікація тез доповідей та участь у якості слухача.
Секції конференції:
Секція 1. Сучасна освіта: міждисциплінарний підхід.
Секція 2. Соціально-гуманітарні та економічні виміри нової реальності.
Секція 3. Сучасні аспекти природознавства, техніки та технології.
Секція 4. Імідж лідера та самоефективність.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *