Всеукраїнський студентський конкурс

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Н А К А З

„ 09 ” жовтня 2019 р. м. Харків № 469

Про проведення LІV
студентської наукової конференції та
І Туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р.

З метою подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів Академії та їх залучення до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.

НАКАЗУЮ:

1. Провести LIV наукову студентську конференцію та І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. (далі Конкурсу) на факультетах Академії протягом жовтня – листопада 2019 року.

2. З метою здійснення загального керівництва та забезпечення проведення конференції та І туру Конкурсу у зазначений термін затвердити оргкомітет конференції та конкурсну комісію Академії у складі:

Голова:
Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи.
Відповідальний секретар:
Валковська Г.І. – молодший науковий співробітник НДЧ.
Члени:
Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики, енергозберігаючих
технологій і автоматизації енергетичних процесів;
Литвин О.О. – декан технологічного факультету;
Кондратюк О.Л. – декан факультету комп’ютерних і інтегрованих
технологій в виробництві та освіті;
Коваленко Д.В. – декан факультету міжнародних освітніх програм;
Ярмош О.В. – декан факультету економічних, управлінських та освітніх технологій;
Коломієць В.В. – керівник навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут);
Чернишенко О.В. – начальник НДЧ.

3. LІV наукову студентську конференцію провести у вигляді пленарного засідання та секційних засідань на кафедрах факультетів під безпосереднім керівництвом завідувачів кафедрами. Пленарне засідання провести до 9 листопада 2019 року. Відповідальним за проведення пленарного засідання призначити начальника НДЧ. Загальне керівництво щодо проведення секційних засідань LІІІ наукової студентської конференції на факультетах доручити деканам факультетів.
Термін проведення секційних засідань: листопад 2019 р.

4. Серед учасників LІV наукової студентської конференції провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р

5. Деканам факультетів та керівникові ННППІ:

5.1. Для ефективної організації та якісного проведення Конференції та Конкурсу на кафедрах Академії своїм розпорядженням до 15 жовтня 2019 р. призначити відповідальних секретарів факультетів та інституту, а також секційні конкурсні комісії у складі до 5 осіб: головуючий, секретар, члени комісії із числа провідних викладачів, відповідальних за НДРС на кафедрі, керівників студентських наукових гуртків, членів Ради молодих вчених та студентів;

5.2. До 20 жовтня 2019 р. забезпечити надання до НДЧ у електронному вигляді копії такого розпорядження.

6. Головам секційних конкурсних комісій до 16 листопада 2019 р. на засіданнях комісій:

6.1. Рекомендувати до друку тези найбільш змістовних доповідей;

6.2. Відкритим голосуванням більшістю голосів визначити претендентів на перемогу у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. При рівній кількості голосів голос голови секційної конкурсної комісії є вирішальним;

6.3. Забезпечити перевірку на плагіат наукових робіт претендентів на перемогу у І турі Конкурсу;

6.4. Визначити переможцями І туру претендентів, роботи яких мають показник оригінальності не менш ніж 75%;

6.5. Рекомендувати кращі наукові роботи переможців І туру до участі у ІІ турі Конкурсу.

7. Відповідальним секретарям секційних конкурсних комісій:

7.1. До 20 листопада 2019 р. надати до НДЧ (Валковській Г.І.,тел. 42-57) на електронному носії роботи переможців І туру Конкурсу, рекомендовані до участі у ІІ турі;

7.2. До 23 листопада 2019 р. подати відповідальним секретарям факультетів звіти про засідання секцій на паперовому та електронному носіях з переліком тез доповідей, рекомендованих до друку, переліком переможців І туру Конкурсу та робіт, рекомендованих до участі у ІІ турі Конкурсу (додаток 1), а також в електронному вигляді окремий файл, який містить в собі розташовані за абеткою рекомендовані до друку тези доповідей (вимоги до оформлення тез доповідей наведені в додатку 2).

7.3. До 30 листопада 2019 р. надати до НДЧ (Валковській Г.І.,тел. 42-57) на паперовому носії перевірені на плагіат наукові роботи, рекомендовані до участі у ІІ турі Конкурсу;

8. Відповідальним секретарям факультетів та інституту:

8.1. До 30 листопада 2019 р. надати до НДЧ у письмовому та електронному вигляді підсумковий звіт про роботу секцій факультету (додаток 3).

8.2. До 20 березня 2020 р. підготувати до видання окремою факультетською збіркою тези доповідей, рекомендованих кафедрами до друку.

8.3. До 10 квітня 2020 р. надрукувати тези доповідей окремими факультетськими збірками та надати в НДЧ 2 примірника.

9. Відповідальному секретареві Конкурсу

9.1. До 30 листопада 2019 р. за підтримки відповідальних секретарів секційних конкурсних комісій здійснити перевірку на плагіат наукових робіт, наданих до участі у ІІ турі Конкурс;

9.2. До 14 грудня 2019 р. підготувати Протокол засідання конкурсної комісії Академії щодо підсумків І туру Конкурсу.

9.3. До 21 грудня 2019 року відправити на ІІ тур Конкурсу студентські наукові роботи з показником оригінальності не менш ніж 75%, відібрані конкурсною комісією академії серед переможців І туру.

10. Начальнику НДЧ:

10.1. До 2 листопада 2019 р. підготувати пропозиції по проведенню пленарного засідання LІV наукової студентської конференції.

10.2. Здійснювати постійний контроль процесу проведення І туру Конкурсу та підготовки наукових робіт до участі у ІІ турі Конкурсу.

10.3. На засіданні науково-технічної ради академії у травні 2020 року підвести підсумки LІV наукової студентської конференції та підсумки участі студентів Академії у ІІ турі Конкурсу.

В.о.ректора                                                                                                                            Купріянов О.В.

Проект наказу вносить:                                                                                             Проект наказу погоджено:

Начальник НДЧ                                                                                                                         Перший проректор

О.В.Чернишенко                                                                                                   з науково-педагогічної роботи

_______________ Провідний юрисконсульт
_____________________ А.В. Дуброва

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *