Збірник тез доповідей LV наукової студентської конференції УІПА

Збірник тез доповідей LV наукової студентської конференції
Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 01-04 грудня 2020 р.):
за заг. ред. О. В. Чернишенко; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2020. – 310 с.

Збірник містить тези доповідей студентів та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, науки та технологій, інформаційних комп’ютерних технологій, креативної педагогіки та інтелектуальної власності, економіки та менеджменту, практичної психології та інших галузей.

Матеріали Конференції 

Збірник тез доповідей LV наукової студентської конференції УІПА

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *