Збірник тез доповідей Науково-педагогічних працівників та аспірантів LIV конференції УІПА

Збірник тез доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів LIV конференції Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 11-14 травня 2021 р.) : за заг. ред. Г.С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 156 с.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, науки та технологій, інформаційних комп’ютерних технологій, економіки та менеджменту, практичної психології та інших галузей.

Матеріали Конференції

Збірник тез доповідей Науково-педагогічних працівників та аспірантів LIV конференції Української інженерно-педагогічної академії

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *