Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.009. Прийняття дисертації Жога Р.А. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.009 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Жога Руслана Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 011 Освітні, педагогічні науки

Здобувач ступеня доктора філософії: Жога Руслан Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: «Проєктування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва» Читати далі

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.008. Прийняття дисертації Кравчук Н.Л. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.008 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кравчук Надії Леонідівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Здобувач ступеня доктора філософії: Кравчук Надія Леонідівна

Назва дисертаційної роботи: «Формування компетентності працівників загальної середньої освіти в сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності в процесі підвищення кваліфікації» Читати далі

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.007. Прийняття дисертації Чеботарьова А.М. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.007 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Чеботарьова Антона Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Здобувач ступеня доктора філософії: Чеботарьов Антон Миколайович

Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення методів підвищення якості низькопотенційних комплексів електростанцій шляхом забезпечення енергоефективного керування» Читати далі

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.006. Прийняття дисертації Сороколат Н.А. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.006 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Сороколат Наталії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Здобувач ступеня доктора філософії: Сороколат Наталія Андріївна

Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення методів оцінювання якості об’єктів кваліметрії з застосуванням нелінійних функціональних залежностей» Читати далі

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05

ЗАСІДАННЯ
спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіки та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
відбудеться 07 вересня 2023 року
о 13.00 (зал засідань)

Порядок денний:

1. Захист дисертації Кононова О.І. за темою: «Формування комплексної вартості підприємств на основі цифрового маркетингу»;
2. Захист дисертації Чобітка І.О. за темою: «Форсайтно-інноваційний механізм управління підприємствами в умовах цифровізації».

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.005. Прийняття дисертації Хом’яка Е.А. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.005 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Хом’яка Едуарда Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Здобувач ступеня доктора філософії: Хом’як Едуард Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: «Метод оцінювання якості параметрів тепловиділяючого елемента енергоблоку атомної електростанції» Читати далі

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.004. Прийняття дисертації Кулаковського О.М. до розгляду

Разова СВР ДФ 64.108.004 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кулаковського Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Здобувач ступеня доктора філософії: Кулаковський Олександр Миколайович

Назва дисертаційної роботи: «Формування компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у випускників педагогічних закладів вищої освіти» Читати далі

Наказ № 163с від 06 березня 2023 р., про видачу диплому доктора філософії на підставі рішення разової спеціалізованої ради ДФ 64.108.003

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. №44

  1. Визнати чинним рішення разової спеціалізованої ради ДФ 64.108.003 Української інженерно-педагогічної академії від 14 лютого 2023 року (далі – Рішення) з дати набрання чинності цього наказу.
  2. На підставі Рішення видати диплом доктора філософії та додаток до нього з галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Кьоберлайн-Керлер Ріхарду Юргену.

Завантажити Наказ № 163с

Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

На підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1 ухвалено видати дипломи доктора філософії:

  • Фоменко Ларисі Миколаївні, спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР № 001724;
  • Харківській Арині Ігорівні, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР  № 001725

Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

Перший захист PhD в УІПА

В УІПА відбулися перші захисти докторів філософії. За спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) успішно захистилися аспіранти УІПА Фоменко Лариса Миколаївна (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Харківська Алла Анатоліївна) та Харківська Арина Ігорівна (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович).

Внаслідок карантинних обмежень PhD захисти проходили в змішаному форматі: три члени спеціалізованої ради були присутні в залі, а два інші – on-line за допомогою сервісу Google Meet. Обидві спеціалізовані вчені ради очолював Лунячек В.Е., завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності УІПА, рецензентами були ректор Коваленко О.Е. і завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Брюханова Н.О. Читати далі