Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

На підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1 ухвалено видати дипломи доктора філософії:

  • Фоменко Ларисі Миколаївні, спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР № 001724;
  • Харківській Арині Ігорівні, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР  № 001725

Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

Перший захист PhD в УІПА

В УІПА відбулися перші захисти докторів філософії. За спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) успішно захистилися аспіранти УІПА Фоменко Лариса Миколаївна (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Харківська Алла Анатоліївна) та Харківська Арина Ігорівна (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович).

Внаслідок карантинних обмежень PhD захисти проходили в змішаному форматі: три члени спеціалізованої ради були присутні в залі, а два інші – on-line за допомогою сервісу Google Meet. Обидві спеціалізовані вчені ради очолював Лунячек В.Е., завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності УІПА, рецензентами були ректор Коваленко О.Е. і завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Брюханова Н.О. Читати далі

Прийняття дисертації до розгляду

Фоменко Лариса Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки»

Науковий керівник – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.108.001
Захист дисертації відбудеться: о 12 годині 16.04.2021, за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, головний корпус,  зал засідань.

Анотація Фоменко Л.М. Відгук Семеріков
Дисертація Фоменко Л.М. Відгук Гризун
Висновок Відеозапис публічного захисту

 

Харківська Арина Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури»

Науковий керівник – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.108.002
Захист дисертації відбудеться: 16.04.2021, о 10 годині, за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, головний корпус, зал засідань.

Анотація Харківська А.І. Відгук Зданевич
Дисертація Харківська А.І. Відгук Ткачова
Висновок Відеозапис публічного захисту