№ 1, 19 вересня 2023 р.

1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2023/2024 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Затвердження плану роботи науково–технічної ради на 2023/2024 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про подання на конкурс держбюджетних тем МОН України.
Доповідач: керівник групи з НДЧ Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4. Звіт з наукової роботи стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідач: голова Ради молодих вчених УІПА, к.т.н., доцент, старший викладач кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій Черняк О.М.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В, керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

5. Різне.

Наказ № 279

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

НАКАЗ

“13” вересня 2023 р., м. Харків, № 279

Про проведення першого етапу конкурсного відбору проєктів
фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок у 2023 році

Наказ № 279 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році

НАКАЗ № 211

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

НАКАЗ

“29” серпня 2023 р., м. Харків, № 211

Про зміни в складі
Науково-технічної ради академії

Наказ № 211 Про зміни в складі Науково-технічної ради академії

Керівниця групи з наукової діяльності УІПА разом з майстринями Харківщини вишила карту України до Дня Незалежності

Доцент кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, керівниця групи з наукової діяльності УІПА Грінченко Ганна разом з іншими майстринями Харківщини вишили Карту України до Дня Незалежності!

Витвір мистецтва, робота над яким тривала з квітня 2023 року, подарували 24 серпня голові ХОВА Олегу Синєгубову.

Вишивка символічно демонструє етнічні орнаменти кожної області, які притаманні регіону. Загальний розмір роботи 110х70 см та перевищує 64 тисячі хрестиків.

Грінченко Ганна вже мала попередній досвід спільної праці з дівчатами, адже наприкінці 2022 – початку 2023 року вона брала участь у проєкті організованому Радою молодих учених при МОН «Наукою вишиваємо Україну», де разом з дівчатами вишивала Харківську область.

Читати далі

Викладачка УІПА отримала науковий грант на проведення досліджень в Університеті імені Коменського в Братиславі

Доцент кафедри економіки та менеджменту УІПА, кандидат економічних наук Юлія ФЕДОРОВА взяла участь у конкурсі на отримання стипендії від програми «Стипендії для видатних дослідників, яким загрожує війна в Україні» (Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) та отримала науковий грант на дослідження в Університеті імені Коменського в Братиславі (Словакія).

Назва компоненту «Більш ефективне управління та посилення фінансування досліджень, розробок та інновацій». Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Фінансується програмою ЄС NextGenerationEU та Урядом Словацької Республіки в рамках проєкту № 09I03-03-V01-00055.

Університет імені Коменського в Братиславі (Univerzita Komenského v Bratislave) – класичний університет, якій знаходиться у місті Братиславі, найбільший і найстаріший з нині діючих університетів в країні.

Читати далі

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05

ЗАСІДАННЯ
спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіки та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
відбудеться 07 вересня 2023 року
о 13.00 (зал засідань)

Порядок денний:

1. Захист дисертації Кононова О.І. за темою: «Формування комплексної вартості підприємств на основі цифрового маркетингу»;
2. Захист дисертації Чобітка І.О. за темою: «Форсайтно-інноваційний механізм управління підприємствами в умовах цифровізації».

Викладачка УІПА отримала науковий грант на проведення досліджень в Гронінгенському університеті (Нідерланди) у рамках Дій Марії Склодовської-Кюрі Європейського Союзу

Старший викладач кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук УІПА, кандидат філософських наук Наталія ВОЛОВЧУК взяла участь у конкурсі на отримання стипендії від програми MSCA4Ukraine 2022 та отримала науковий грант на дослідження у Гронінгенському університеті (Нідерланди).

Проєкт «Civil society in Ukraine – a philosophical approach» в рамках програми Ukraine beyond the MSCA4Ukraine спрямований на філософське дослідження розвитку українського громадянського суспільства, спираючись як на європейські, так і на українські теорії громадянського суспільства з метою виявлення перспективних тенденцій розвитку повоєнного українського громадянського суспільства. Реалізація наукового проєкту сприятиме розширенню внеску української соціально-філософської думки в західний дискурс про громадянське суспільство.

Читати далі

Четверта міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті»

На базі Української інженерно-педагогічної академії 04-05 липня в режимі онлайн відбулася робота четвертої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті».

Мета проведення літньої наукової online-школи: обговорення актуальних питань розвитку адаптивного управління в умовах трансформаційних процесів в освіті.

Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені в цифровій розбудові системи освіти України взагалі й Нової української школи зокрема на адаптивних засадах.

Співорганізаторами четвертої міжнародної літньої наукової online-школи виступили: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; Громадська спілка «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти»; Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Бердянський державний педагогічний університет; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківська академія неперервної освіти; Національний центр «Мала академія наук України».

Читати далі

№ 9, 28 червня 2023 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про виконання планових показників з наукової роботи на кафедрах академії за 2022-2023 навчальний рік.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

В УІПА відбулась урочиста церемонія нагородження аспірантів, які успішно пройшли навчання в проєкті «Konstanz-Ukraine partnership for virtual teaching and digital skills» за підтримки DAAD

Проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики УІПА Олександр КУПРІЯНОВ привітав здобувачів наукового рівня освіти та вручив сертифікати про успішне завершення навчання за курсом «Теорія та методологія наукової роботи» від Констанцького Університету (Німеччина) та побажав учасникам проєкту й надалі проявляти інтерес до міжнародної співпраці.
Навчальний курс DAAD «Теорія та методологія наукової роботи» для наших аспірантів та докторантів провела наукова співробітниця кафедри економічної та бізнес освіти 1, Констанцького університету, к.пед. н. Оксана МЕЛЬНИК.

Навчальні модулі курсу були спрямовані на актуалізацію знань аспірантів, розвиток їх фахових та дослідницьких компетенцій у відповідності до європейських вимог організації наукової роботи. Структура курсу передбачала 60 годин навчання (2 ECTS кредити) та складалася з наступних модулів:

Читати далі