Участь науковців кафедри ІКТіМ у Міжнародному науковому симпозіумі «Питання оптимізації обчислень»

Фахівці кафедри ІКТіМ в галузі математичного моделювання Олеся Петрівна Нечуйвітер, Олег Олегович Литвин, Олег Миколайович Литвин, Євгенія Леонідівна Хурдей, аспірант Сергій Сергійович Іванов взяли участь у роботі Міжнародного наукового симпозіуму «Питання оптимізації обчислень» (19-22 вересня 2023 року), який присвячений 100-річчю від дня народження академіка Віктора Михайловича Глушкова. Читати далі

МОН оголошує конкурс проєктів наукових досліджень і розробок у 2023 році

Повідомляємо про оголошення у 2023 році конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються ЗВО та НУ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

  1. Наказ МОН України від 11.09.2023 р. № 1113 “Про проведення у 2023 році конкурсного відбору фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних)  розробок”
  2. Постанова Кабінету Міністрів України про “Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2023 року”
  3. Наказ МОН України від 07.09.2023 р. № 1104 “Про затвердження пріоритетної тематики при проведенні конкурсів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році
  4. Наказ МОН України від 03.02.2022 р. № 109 “Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2022-2026 роки” 
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13 “Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13-2018
  6. Громадське обговорення Порядку формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурса проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

Наказ УІПА № 279 про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів

Форма проєкту прикладного дослідження
Примірна форма довідки з бухгалтеської служби

Документи та інструкції з подання запитів на конкурс

Керівниця групи з наукової діяльності УІПА разом з майстринями Харківщини вишила карту України до Дня Незалежності

Доцент кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, керівниця групи з наукової діяльності УІПА Грінченко Ганна разом з іншими майстринями Харківщини вишили Карту України до Дня Незалежності!

Витвір мистецтва, робота над яким тривала з квітня 2023 року, подарували 24 серпня голові ХОВА Олегу Синєгубову.

Вишивка символічно демонструє етнічні орнаменти кожної області, які притаманні регіону. Загальний розмір роботи 110х70 см та перевищує 64 тисячі хрестиків.

Грінченко Ганна вже мала попередній досвід спільної праці з дівчатами, адже наприкінці 2022 – початку 2023 року вона брала участь у проєкті організованому Радою молодих учених при МОН «Наукою вишиваємо Україну», де разом з дівчатами вишивала Харківську область.

Читати далі

Викладачка УІПА отримала науковий грант на проведення досліджень в Університеті імені Коменського в Братиславі

Доцент кафедри економіки та менеджменту УІПА, кандидат економічних наук Юлія ФЕДОРОВА взяла участь у конкурсі на отримання стипендії від програми «Стипендії для видатних дослідників, яким загрожує війна в Україні» (Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) та отримала науковий грант на дослідження в Університеті імені Коменського в Братиславі (Словакія).

Назва компоненту «Більш ефективне управління та посилення фінансування досліджень, розробок та інновацій». Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Фінансується програмою ЄС NextGenerationEU та Урядом Словацької Республіки в рамках проєкту № 09I03-03-V01-00055.

Університет імені Коменського в Братиславі (Univerzita Komenského v Bratislave) – класичний університет, якій знаходиться у місті Братиславі, найбільший і найстаріший з нині діючих університетів в країні.

Читати далі

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05

ЗАСІДАННЯ
спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 – економіки та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
відбудеться 07 вересня 2023 року
о 13.00 (зал засідань)

Порядок денний:

1. Захист дисертації Кононова О.І. за темою: «Формування комплексної вартості підприємств на основі цифрового маркетингу»;
2. Захист дисертації Чобітка І.О. за темою: «Форсайтно-інноваційний механізм управління підприємствами в умовах цифровізації».

Викладачка УІПА отримала науковий грант на проведення досліджень в Гронінгенському університеті (Нідерланди) у рамках Дій Марії Склодовської-Кюрі Європейського Союзу

Старший викладач кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук УІПА, кандидат філософських наук Наталія ВОЛОВЧУК взяла участь у конкурсі на отримання стипендії від програми MSCA4Ukraine 2022 та отримала науковий грант на дослідження у Гронінгенському університеті (Нідерланди).

Проєкт «Civil society in Ukraine – a philosophical approach» в рамках програми Ukraine beyond the MSCA4Ukraine спрямований на філософське дослідження розвитку українського громадянського суспільства, спираючись як на європейські, так і на українські теорії громадянського суспільства з метою виявлення перспективних тенденцій розвитку повоєнного українського громадянського суспільства. Реалізація наукового проєкту сприятиме розширенню внеску української соціально-філософської думки в західний дискурс про громадянське суспільство.

Читати далі

Четверта міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті»

На базі Української інженерно-педагогічної академії 04-05 липня в режимі онлайн відбулася робота четвертої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті».

Мета проведення літньої наукової online-школи: обговорення актуальних питань розвитку адаптивного управління в умовах трансформаційних процесів в освіті.

Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені в цифровій розбудові системи освіти України взагалі й Нової української школи зокрема на адаптивних засадах.

Співорганізаторами четвертої міжнародної літньої наукової online-школи виступили: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; Громадська спілка «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти»; Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Бердянський державний педагогічний університет; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківська академія неперервної освіти; Національний центр «Мала академія наук України».

Читати далі

Підсумки Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук

Завершився Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук.

Студент факультету енергетики і автоматизації Фоменко Артем Володимирович, група ДЕА-А21пр отримав призове трете місце в напрямку технічні науки і грошову винагороду. Назва конкурсної роботи «Синтез системи керування електроприводом повороту стріли роторного екскаватора з нейрорегулятором», науковий керівник канд. техн. наук Василець Тетяна Юхимівна.

Читати далі

В УІПА відбулась урочиста церемонія нагородження аспірантів, які успішно пройшли навчання в проєкті «Konstanz-Ukraine partnership for virtual teaching and digital skills» за підтримки DAAD

Проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики УІПА Олександр КУПРІЯНОВ привітав здобувачів наукового рівня освіти та вручив сертифікати про успішне завершення навчання за курсом «Теорія та методологія наукової роботи» від Констанцького Університету (Німеччина) та побажав учасникам проєкту й надалі проявляти інтерес до міжнародної співпраці.
Навчальний курс DAAD «Теорія та методологія наукової роботи» для наших аспірантів та докторантів провела наукова співробітниця кафедри економічної та бізнес освіти 1, Констанцького університету, к.пед. н. Оксана МЕЛЬНИК.

Навчальні модулі курсу були спрямовані на актуалізацію знань аспірантів, розвиток їх фахових та дослідницьких компетенцій у відповідності до європейських вимог організації наукової роботи. Структура курсу передбачала 60 годин навчання (2 ECTS кредити) та складалася з наступних модулів:

Читати далі

Перемога у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів спеціальності Менеджмент

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу гр. МТ-19 спеціальності 073 «Менеджмент» (Освітня програма «Торговельний менеджмент») Максименко Надія та Максименко Софія кафедри маркетингу та торговельного підприємництва ННІ ППМтаОД Української інженерно-педагогічної академії прийняли активну участь у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» та достойно представили нашу академію.

Змагання було організовано Державної науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України та проходило 22 червня 2023 р. на базі Одеського національного економічного університету.

Максименко Надія виступила з доповіддю на тему: «Стратегія забезпечення розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки», під керівництвом в.о. завідувача кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, д.е.н., професора Чобіток Вікторії Іванівни та отримала Диплом ІІ ступеня; Читати далі