Рада молодих вчених УІПА

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УІПА
1. Бровко Костянтин Юрійович – Голова Ради, к.т.н., доцент, доцент кафедри Фізики, електротехніки і електроенергетики

2. Князєва Вікторія Миколаївна – Секретар Ради, к.т.н., старший викладач кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій
3. Ломакін Андрій Олександрович – Член Ради, к.т.н., старший викладач кафедри Практичної психології
4. Хоменко Віктор Віталійович – Член Ради, к.т.н., доцент кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій
5. Борисенко Денис Володимирович – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри технологій і дизайну
6. Корнюш Ганна В’ячеславівна – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов
7.Бруєва Вікторія Анатоліївна-  Член Ради, аспірантка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти
8.Блізниченко А.С. – Член Ради, аспірантка кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій
9. Горностаєва О.О.- Член Ради, аспірантка кафедри Креативної педагогіки та інтелектуальної власності

ПЛАН
роботи Ради молодих вчених УІПА на 2020/2021 навчальний рік

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 Підготовка та затвердження плану діяльності Ради молодих вчених УІПА на 2020/2021 н. р. вересень 2020 голова ради Бровко К. Ю
2 Формування та просування наукових профілів на базі ресурсу «Google Академія» жовтень 2020 голова ради Бровко К. Ю.
3 Участь у проведенні заходів, присвячених Дню працівника освіти 02 жовтня 2020 члени Ради
4 Презентація наукових заходів та результатів науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених академії грудень 2020 голова ради Бровко К. Ю.
5 Наповнення інформаційного порталу Ради молодих вчених на веб-сторінці науково-дослідної частини академії протягом року члени Ради
6 Сприяння в організації та проведенні II-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» квітень 2021 члени Ради
7 Інформаційно-методичне забезпечення проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та університетських науково-практичних конференцій молодих вчених протягом року члени Ради
8 Сприяння в організації та проведенні II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» травень 2021 члени Ради
9 Залучення молодих науковців до виконання дослідницької роботи з бюджетних та господарських наукових тем протягом року голова ради Бровко К. Ю.
10 Засідання круглих столів молодих вчених, наукових семінарів, тренінгів протягом року голова ради Бровко К. Ю.
11 Налагодження співробітництва Ради молодих вчених УІПА з провідними науковими та громадськими організаціями протягом року голова ради Бровко К. Ю.
12 Круглий стіл на тему «Проблеми самореалізації молодих вчених в умовах сьогодення» квітень 2021 члени Ради
13 Участь у заходах до Дня Науки в академії 14 травня 2021 члени Ради
14 Участь членів РМВ у профорієнтаційних зустрічах з абітурієнтами протягом року голова ради Бровко К. Ю.
15 Розгляд та затвердження звіту діяльності Ради молодих вчених УІПА на 2020/2021 н. р. червень 2021 члени Ради