Рада молодих вчених УІПА

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УІПА

Посилання на фейсбук Ради молодих вчених УІПА:

https://www.facebook.com/107097508358355

1. Черняк Олена Миколаївна – Голова Ради, к.т.н., доцент, старший викладач кафедри Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;2. Бровко Костянтин Юрійович – Секретар Ради, к.т.н., доцент, доцент кафедри Фізики, електротехніки і електроенергетики;

3. Хоменко Віктор Віталійович – Член Ради, к.т.н., доцент кафедри Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;

4. Борисенко Денис Володимирович – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;

5. Корнюш Ганна В’ячеславівна – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва;

6. Порсюрова Ірина Петрівна – Член Ради, к.е.н., старший викладач кафедри Маркетингу та торговельного підприємництва;

7. Благий Ольга Сергіївна – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;

8.Староста Жанна Степанівна – Член Ради, аспірантка кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання;

9. Близниченко Ганна Сергіївна – Член Ради, аспірантка кафедри Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;

10. Длубовська Анастасія Олександрівна – Член Ради, аспірантка кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти.

ПЛАН
роботи Ради молодих вчених УІПА на 2022/2023 навчальний рік

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 Підготовка та затвердження плану діяльності Ради молодих вчених УІПА на 2022/2023 н. р. серпень 2022 голова Ради

Черняк О. М.

2 Формування та просування наукових профілів на базі ресурсу «Google Академія» жовтень 2022 голова Ради

Черняк О. М.

3 Участь у проведенні заходів, присвячених Дню працівника освіти жовтень 2022 члени Ради
4 Презентація наукових заходів та результатів науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених академії грудень 2022 голова Ради

Черняк О. М.

5 Наповнення інформаційного порталу Ради молодих вчених на веб-сторінці науково-дослідної частини академії протягом року члени Ради
6 Інформування та консультування молодих вчених щодо конкурсів та процедур подання документів на здобуття премій, стипендій, грантів для молодих вчених протягом року члени Ради
7 Інформаційно-методичне забезпечення проведення міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних конференцій молодих вчених протягом року члени Ради
8 Залучення молодих науковців до опублікування наукових досліджень у вигляді статей в наукових журналах, що входять в міжнародні бази даних Scopus, Web of Science, Copernicus та ін. протягом року члени Ради
9 Залучення молодих науковців до виконання дослідницької роботи з бюджетних та господарських наукових тем протягом року голова Ради

Черняк О. М.

10 Засідання круглих столів молодих вчених, наукових семінарів, тренінгів протягом року голова Ради

Черняк О. М.

11 Налагодження співробітництва Ради молодих вчених УІПА з провідними науковими та громадськими організаціями протягом року голова Ради

Черняк О. М.

12 Налагодження міжнародних контактів з іноземними партнерами протягом року члени Ради
13 Участь у заходах до Дня Науки в академії травень 2023 члени Ради
14 Участь членів РМВ у профорієнтаційних зустрічах з абітурієнтами протягом року члени Ради
15 Розгляд та затвердження звіту діяльності Ради молодих вчених УІПА на 2022/2023 н. р. червень 2023 голова Ради

Черняк О. М.