Рада молодих вчених УІПА

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УІПА

Посилання на фейсбук Ради молодих вчених УІПА:

https://www.facebook.com/107097508358355

1. Черняк Олена Миколаївна – Голова Ради, к.т.н., доцент, старший викладач кафедри Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;2. Бровко Костянтин Юрійович – Секретар Ради, к.т.н., доцент, доцент кафедри Фізики, електротехніки і електроенергетики;

3. Хоменко Віктор Віталійович – Член Ради, к.т.н., доцент кафедри Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;

4. Борисенко Денис Володимирович – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;

5. Корнюш Ганна В’ячеславівна – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва;

6. Порсюрова Ірина Петрівна – Член Ради, к.е.н., старший викладач кафедри Маркетингу та торговельного підприємництва;

7. Благий Ольга Сергіївна – Член Ради, к.пед.н., старший викладач кафедри Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;

8.Староста Жанна Степанівна – Член Ради, аспірантка кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання;

9. Длубовська Анастасія Олександрівна – Член Ради, аспірантка кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти.

ПЛАН
роботи Ради молодих вчених УІПА на 2023/2024 навчальний рік

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 Підготовка та затвердження плану діяльності Ради молодих вчених УІПА на 2023/2024 н. р. серпень 2023 Голова та секретар Ради
2 Формування та просування наукових профілів на базі ресурсу «Google Академія» жовтень 2023 голова Ради
3 Презентація наукових заходів та результатів науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених академії грудень 2023 голова Ради
4 Наповнення інформаційного порталу Ради молодих вчених на веб-сторінці науково-дослідної частини академії протягом року члени Ради
5 Інформування та консультування молодих вчених щодо конкурсів та процедур подання документів на здобуття премій, стипендій, грантів для молодих вчених протягом року члени Ради
6 Інформаційно-методичне забезпечення проведення міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних конференцій молодих вчених протягом року члени Ради
7 Залучення молодих науковців до опублікування наукових досліджень у вигляді статей в наукових журналах, що входять в міжнародні бази даних Scopus, Web of Science, Copernicus та ін. протягом року члени Ради
8 Залучення молодих науковців до виконання дослідницької роботи з бюджетних та господарських наукових тем протягом року голова Ради
9 Засідання круглих столів молодих вчених, наукових семінарів, тренінгів протягом року голова Ради
10 Налагодження співробітництва Ради молодих вчених УІПА з провідними науковими та громадськими організаціями протягом року голова Ради
11 Налагодження міжнародних контактів з іноземними партнерами протягом року члени Ради
12 Участь у заходах до Дня Науки в академії травень 2024 члени Ради
13 Участь членів РМВ у профорієнтаційних зустрічах з абітурієнтами протягом року члени Ради
14 Розгляд та затвердження звіту діяльності Ради молодих вчених УІПА на 2024/2025 н. р. червень 2024 голова Ради