Збірники наукових праць

ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

sbornikУ збірнику подаються результати наукових і науково-методичних досліджень в галузі професійної освіти. Розглядаються питання правового поля професійно-технічної освіти, концептуальні положення інженерно-педагогічної освіти, формування її змісту і методики навчання. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов’язкове.

Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” зі спеціальностей – 011, 015 (наказ МОН України №409 від 17.03.2020).

Детальніше…

 

МАШИНОБУДУВАННЯ

13_2014 У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, питання технології машинобудування і матеріалознавства, а також метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов’язкове.

Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” за спеціальностями:
Галузь 13 Механічна інженерія, спеціальності (наказ МОН України №409 від 17.03.2020)

  • 131 Прикладна механіка,
  • 132 Матеріалознавство
  • 133 Галузеве машинобудування

Галузь 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальність

  • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (наказ МОН України №320 від 07.04.2022).
Детальніше…

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.

obsh4

Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка

obsh5

Адаптивне управління: теорія і практика . Економіка

Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук, а також власні дослідження педагогів України та ін. (наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.). Видання розміщене в середовищі Platform&workflow by OJS/PKP. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після чого отримує унікальний ідентифікатор DOI.

Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” в галузі педагогічних наук, спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231; в галузі економічних наук, спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292 (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).

Детальніше…