Трансфер навчальних технологій

Перелік виданих документів Назва навчальної програми з трансферу технологій
   
Група 21-48 28.08.2021 р.
Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів
Група 21-47 21.08.2021 р. Адаптація та передачі створеної науковцями УІПА методики навчання зі застосуванням «Інноваційних та креативних технологій навчання»
Група 21-37 26.06.2021 р. Адаптація та передача методики викладання спеціальних предметів для підготовки робітничих професій
Група 21-32/П1 29.06.2021 р. Адаптація та передача методики викладання виробничого навчання
Групи 21-32, 21-34, 21-33 26.06.2021 р. Адаптація та передача методики викладання виробничого навчання, методику викладання дисциплін в сучасних умовах, методику викладання теоретичних дисциплін для підготовки робітничих професій
Група 21-45 25.06.2021 р. Адаптація та передача методики адаптивного управління соціально-педагогічними системами для керівників структурних підрозділів закладів освіти
Група 21-42 17.05.2021 р. Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів
Група 21-26 07.05.2021 р. Адаптація та передача методики управління якістю освіти в навчальних закладах шляхом проведення занять та консультацій в режимі on-line
Група 21-22 06.05.2021 р.  Адаптація та передача методики цифровізації менеджменту освіти та моніторингу якості освіти на базі хмарних технологій
Група 21-25 08.05.2021 р. Адаптація та передача методики професійної діяльності педагога-організатора закладів загальної середньої освіти на адаптивних засадах
Група 21-23 08.05.2021 р. Адаптація та передача методики навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти
Група 21-19 30.04.2021 р. Адаптація та передача методики викладання дисциплін у процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників
Група 21-17  08.05.2021 р. Адаптація та передача методики розроблення навчальних планів, програм, занять у закладах вищої освіти на основі системної інтеграції знань ( для науково- педагогічних працівників)
Група 21-16 30.04.2021 р. Адаптація та передача методики викладання дисциплін у процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників
Група 21-41 31.05.2021 р. Адаптація та передача методики викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання швейного профілю з використанням елементів комп’ютерного дизайну (для педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти). 
Група 21-40 27.05.2021 р.  Адаптація та передача методики навчання зі застосуванням
«Інноваційних та креативних технологій навчання»
Група 21-35 04.06.2021 р. Адаптація та передача методики новітніх технологій навчання у вищій школі
Група  № 1 21-30  26.05.2021 р.

Група № 2 21-30 31.05.2021 р.

Адаптація та передача методики специфіки діяльності педагогічного працівника у сучасних умовах
Група 21-29, 21-36 29.04.2021 р. Адаптація та передача методики інноваційних технологій професійного навчання (для педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти)
Група 21-28 14.05.2021 р.   Адаптація та передача методики цифровізації менеджменту освіти та моніторингу якості освіти на базі хмарних технологій в закладах вищої освіти
Група 21-27 16.04.2021 р. Адаптація та передача методики «Комунікація в цифрову епоху» 
Група 21-24 03.04.2021 р. Адаптація та передача методики навчання зі застосуванням «Інноваційних та креативних технологій навчання» 
Група 21-21 29.03.2021 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом «Сучасні технології в інклюзивній освіті»
Група 21-20 31.03.2021 р. Адаптація та передача методики забезпечення інформаційної безпеки в закладах надання соціальних послуг 
Група 21-18 26.03.2021 р.  Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів
Група 21-15 30.03.2021 р. Адаптація та передачі методики організації освітнього процесу в закладах вищої освіти України
Група 21-03  19.03.2021 р. Адаптація та передачі методики розробки навчальних планів та програм за напрямом «Психолого-педагогічні аспекти освітньої діяльності» 
Група 21-14 20.03.2021 р. Адаптація та передача методики застосування компетентнісного підходу до підготовки в закладах освіти України 
Група 21-13 16.03.2021 р. Адаптація та передача методики застосування технологічного підходу до підготовки в закладах освіти України 
Група 21-10 05.03.2021 р. Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів  
Група 21-12 10.03.2021 р. Адаптація та передача методики впровадження технологій дистанційної підготовки в закладах освіти України 
Група 21-04 13.03.2021 р. Адаптація та передача методики  розроблення
навчальних планів, програм, занять у закладах вищої освіти
на основі системної інтеграції знань
(для науково-педагогічних працівників)
Група 21-08 09.03.2021 р. Адаптація та передача методики управління якістю освіти в навчальних закладах 
Група 21-09 05.03.2021 р. Адаптація та передача методики проектування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти
Група 21-05 02.03.2021 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом “Сучасні технології організації управління навчальними закладами” 
Група 21-11 26.02.2021 р.  Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом «Сучасні інтерактивні технології навчання» 
Група 21-07 22.02.2021 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом “Інноваційні та креативні технології навчання”
Група 21-06 22.02.2021 р. Адаптації та передачі методики «Основи інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання» для науково-педагогічних працівників та співробітників вищих навчальних закладів 
Група 20-72  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо неруйнівного контролю (вібродіагностика)
Група 20-76  17.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання виробничого навчання в закладах загальної середньої освіти 
Група 20-71  19.12.2020 р.
Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах загальної середньої освіти
Група 20-70 19.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання професійно-теоретичних дисциплін в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Група 20-69  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики розробки та аналізу навчально-плануючої та навчально-програмної документації в закладах вищої освіти
Група 20-68  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти
Група 20-67  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах фахової передвищої освіти
Група 20-66  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Група 20-65  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики розробки та аналізу навчально-плануючої та навчально-програмної документації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Група 20-64  19.12.2020 р. Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Група 20-63  14.12.2020 р. Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Група 20-62  14.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах фахової передвищої освіти  
Група 20-61 11.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Група 20-60  11.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти
Група 20-54   24.12.2020 р. Адаптація та передача методики управління якістю освіти в навчальних закладах  
Група 20-51  15.12.2020 р Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах вищої освіти 
Група 20-49  13.11.2020 р. Адаптація та передача методики впровадження новітніх технологій проектування та виготовлення одягу
Група 20-73  11.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання новітніх технологій проєктування та виготовлення одягу
Група 20-47  05.12.2020 р. Робоча навчальна програма з опанування та використання (трансферу) методики розроблення навчальних планів, програм, занять у закладах вищої освіти на основі системної інтеграції знань спеціальностей 051 “Економіка” (для науково-педагогічних працівників)
Група 20-46  12.12.2020 р. Адаптація та передача методики адаптивного управління соціально-педагогічними системами для керівників закладів освіти
Група 20-45 16.12.2020 р. Адаптація та передача адаптивної методики викладання дисциплін у процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників
Група 20-59  09.12.2020 р. Адаптація та передача методики розробки та аналізу навчально-плануючої та навчально-програмної документації в закладах загальної середньої освіти
Група 20-58  09.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної освіти
Група 20-57  09.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах фахової передвищої освіти
Група 20-56  09.12.2020 р. Адаптація та передача методики викладання виробничого навчання в закладах фахової передвищої освіти
Група 20-55  03.12.2020 р.

Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти

Група 20-50  27.11.2020 р. Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо стандартів та методикb здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів.
Група №20-43 31.10.2020 р.

Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної (професійно-теоретичної)освіти

Група №20-41 12.11.2020 р. 

Група № 2 20-41.12.11.2020 р.

Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Група 20-42  12.11.2020 р.

Група № 2 20-42 12.11.2020 р.

Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Група №20-39  12.11.2020 р.

Група №2 20-39 12.11.2020 р.

Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти

Група 20-33  24.10.2020 р.

Адаптація та передача методики управління якістю освіти в навчальних закладах 

Група 20-36 18.10.2020 р Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методики здійснення діяльності щодо стандартів
Група  20-38 24.10.2020р Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти
Група  20-44 15.10.2020р Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах фахової передвищої освіти
Група  20-37 15.10.2020р Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної освіти
Група  20-40 15.10.2020р Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти
Група 20-35 10.10.2020 р. Адаптації та передача методики використання хмарних технології в управлінні навчальним процесом
Група 20-31 30.09.2020 р. Адаптація та передача технології організації електронного (дистанційного) навчання
Група 20-28 10.08.2020 р. Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо стандартів. 
Група 20-30  01.09.2020 р.
Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методики здійснення діяльності щодо стандартів.
Група 20-22, 13.07.2020 р.
Адаптація та передача методики управління конфліктами на державній службі
Група 20-19, 11.09.2020р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм професійної підготовки фахівців з автоматизації управління роботою електромереж
Група 20-29, 27.08.2020 р. Адаптація та передача методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів
Группа 20-34, 28.09.2020 р. Методика оформлення об’єктів інтелектуальної власності соціальної сфери
Група 20-21, 06.07.2020р. Опанування та використання  методики інформаційного менеджменту в органах державної влади
Група 20-27, 20.07.2020 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом «Сучасні інтерактивні технології навчання» для викладачів навчальних закладів,  міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (МНВК),  учбово-курсових комбінатів (УКК), підприємств, установ, організацій, які здійснюють освітні послуги
Група 20-12, 30.06.2020 р. Адаптація та передача методики викладання дисциплін у процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників, методики розроблення навчальних планів, програм, занять у вищих навчальних закладах на основі системної інтеграції знань спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (для науково-педагогічних працівників), методики адаптивного управління соціально-педагогічними системами (для керівників закладів/центрів професійної (професійно-технічної) освіти: директори, заст. директорів ЗПТО)
Група 20-08, 20.07.2020 р. Адаптація та передача методики розроблення навчальних планів, програм, занять у вищих навчальних закладах на основі системної інтеграції знань спеціальностей 051 «Економіка»(для науково-педагогічних працівників)
Група N 20-26, 30.06.2020 р. Адаптація та передача методики викладання дисциплін швейного профілю в дистанційній формі
Група N 20-25, 07.07.2020 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом «Соціальна сфера»
Група N 20-24, 14.07.2020 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за напрямом «Соціальна сфера»
Група N 20-11, 17.06.2020 р. Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм за  напрямом  «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Група N 20-16, 20.03.2020 р. Адаптація та передача сучасної методики викладання навчальних предметів в закладах середньої освіти
Група N 20-15, 20.03.2020 р.  Адаптація та передача методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної освіти
Група N 20-14, 23.04.2020 р. Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах професійної освіти; методики викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної освіти
Група N 20-10, 17.03.2020 р. Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах професійної освіти; методика викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної освіти
Група N 20-09, 18.02.2020 р.   Адаптація та передача методики виробничого навчання в закладах професійної освіти; методика викладання теоретичних дисциплін в закладах професійної освіти
Група N 20-07, 10.03.2020 р.  Програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти «Хмарні технології в управлінні навчальним процесом» відповідно до спеціальності 073 Менеджмент
Група N 20-05, 28.02.2020 р. Опанування та використання методики розробки навчальних планів та програм з метою захисту інтелектуальної власності на підприємстві
Група N 20-02, 28.02.2020 р.
Опанування та використання методики управління якістю освіти в
навчальних закладах
Група N 19-18, 11.11.2019 р. Опанування та використання методики розробки навчальних планів та програм з метою захисту інтелектуальної власності на підприємстві
Група N 19-19, 25.10.2019 р.  Опанування та використання методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів
Група N 19-20, 02.11.2019 р. Опанування та використання методики управління якістю освіти в навчальних закладах
Група N 19-21, 23.11.2019 р. Опанування та використання адаптивної методики навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти
Група N 19-23, 18.11.2019 р. Опанування та використання методики розробки навчальних планів та програм з метою захисту інтелектуальної власності на підприємстві
Група N 19-24, 25.11.2019 р. Опанування та використання методики розробки навчальних планів та програм з електроніки, радіотехніки та телекомунікації
Група N 19-26, 22.11.2019 р. Опанування та використання методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів
Група N 19-27, 11.12.2019 р. Опанування та використання методики розробки навчальних планів та програм з метою захисту інтелектуальної власності на підприємстві
Група N 19-28, 20.12.2019 р. Опанування та використання методики управління якістю освіти в навчальних закладах
Група N 19-30, 26.12.2019 р. Опанування та використання методики розробки навчальних планів та програм з метою захисту інтелектуальної власності на підприємстві