Призові місця на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт у 2022 н.р.

За дорученням Міністерства освіти і науки України повідомляємо, що на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у травні-червні 2022 року в дистанційній формі буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (далі-Конкурс). Конкурс проводиться за спеціальностями: 051 “Економіка”, 073 “Менеджмент”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 101 “Екологія”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 274 “Автомобільний транспорт”, 275 “Транспортні технології”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями), 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 035 “Філологія”, 263 “Цивільна безпека”.

У Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт взяла участь кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти, зі спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізацією)”. 1. Керівник: Бачієва Лариса Олександрівна та студент Шумаков Андрій;  2.Керівник: Штефан Людмила Володимирівна та студентка Любченко Анна.

Читати далі

Інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Професійна освіта” у 2021/2022 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» Українську інженерно-педагогічну академію було призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (далі – Конкурс).
Запрошуємо здобувачів освіти Вашого закладу освіти взяти участь у II-му турі Конкурсу.
Планується робота секцій за такими науковими напрямами:
1. Теорія та методика формування змісту професійної освіти.
2. Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання.
3. Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання.
4. Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи

Призові місця на Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт 2020-2021 н. р.

У 2020/2021 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галузями знань і спеціальностей проводився в два тури:

– перший тур – у вищих навчальних закладах, листопад 2020 – січень 2021 р.;

– другий тур – у базових вищих навчальних закладах, лютий – квітень 2021 р.

За результатами першого туру в УІПА були відібрані 99 кращих наукових робіт студентів для подачі відповідно до запропонованого переліку галузей знань та спеціальностей в базові ЗВО для участі у II турі конкурсу.

Перемогу отримали 21 студент УІПА.

Читати далі

В Українській інженерно-педагогічній академії в режимі відеоконференції відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

konkurs-prof-osvita-2021На першому етапі проходження конкурсу Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 90 студентських наукових робіт від 110 авторів, що надійшли з 37 закладів вищої освіти та визначила 28 кращих, автори яких були запрошені на підсумкову науково-практичну конференцію. Вона відбулася 14 квітня 2021 року в режимі відеоконференції на платформі Google Meet.
Для організації підсумкової науково-практичної конференції зі спеціальності «Професійна освіта» та захисту робіт була застосована платформа Google. Послідовність заходів була організована в Google Календарі, захист робіт проводився в Google Meet, а журі виставляло бали в Google Таблицях.
Захід почався з урочистого відкриття, до якого всі учасники та члени конкурсної комісії підключилися разом. У подальшому, робота продовжилася у чотирьох секціях: «Теорія та методика формування змісту професійної освіти», «Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання», «Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання», «Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті». Робота секцій відбувалася паралельно, після завершення доповідей та відповідей на запитання проходили наради журі. Читати далі

Розподіл місць, отриманих у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на нагородження: Читати далі

Список учасників, запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції 2021 р.

  Список учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта», запрошених для захисту на науково-практичній конференції (2021 р.) Читати далі

Всеукраїнський конкурс. Роботи і рецензії

На цій сторінці ви можете ознайомитись з роботами і рецензіями на всі наукові роботи, що подані на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Професійна освіта» у 2021 році

Читати далі

Галузева конкурсна комісія

Голова галузевої конкурсної комісії:

Олена КОВАЛЕНКО – д. пед. н., професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії;

Заступники голови галузевої конкурсної комісії:

Олександр КУПРІЯНОВ – заст. голови комісії, д. т. н., доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії;

Наталія БРЮХАНОВА – заст. голови комісії, д. пед. н., проф., зав. кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії; Читати далі

Інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» у 2020/2021 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Українську інженерно-педагогічну академію було призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (далі – Конкурс).

Запрошуємо здобувачів освіти Вашого закладу освіти взяти участь у II-му турі Конкурсу.

Планується робота секцій за такими науковими напрямами:

  1. Теорія та методика формування змісту професійної освіти.
  2. Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання.
  3. Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання.
  4. Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті.

Читати далі

В Українській інженерно-педагогічній академії в режимі відеоконференції відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Професійна освіта»

professional-education-contest0На першому етапі проходження конкурсу комісія Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 86 студентських наукових робіт (93 автори), що надійшли з 36  закладів вищої освіти і відзначила 21 кращу наукову роботу, автори яких були запрошені на підсумкову науково-практичну конференцію. З причини всеукраїнського карантину заключна конференція проходила 15 квітня 2020 року в режимі відеоконференції на платформі Google Meet. Під час секційних засідань студенти продемонстрували високий рівень володіння основами науково-педагогічних досліджень при вирішенні актуальних завдань професійної освіти.

Для організації підсумкової науково-практичної конференції зі спеціальності «Професійна освіта» і захисту робіт була застосована платформа Google. Послідовність заходів була організована в Google Календарі, захист робіт проводився в Google Meet, а журі виставляло бали в Google Таблицях. Читати далі