Відповідальні деканатів з НДР

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИЗАЦІЇМезеря Андрій Юрійович

Відповідальний з наукової роботи
кандидат технічних наук, доцент
тел.: (+38057) 733 79 15

 

ФАКУЛЬТЕТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙСкоркін Антон Олегович

Заступник декана з наукової та навчальної роботи
кандидат технічних наук, доцент
тел. (+38057) 733-79-77

Чуйко Марина Миколаївна

Відповідальна з наукової роботи
кандидат технічних наук, доцент
тел.: (+38057) 733-79-70
E-mail:m.chuiko@htei.org.ua

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (м. БАХМУТМихальченко Ганна Григорівна

Заступник керівника інституту з наукової роботи
доктор економічних наук
кандидат з державного управління
доцент, доктор філософії
Тел: +380(50)6650706
e-mail: mykhalchenko@uipa.edu.ua

Голова Ради молодих Вчених

Черняк Олена Миколаївна 

кандидат технічних наук, доцент, старший викладач
Тел: +380(93)3712755
e-mail: olena-cherniak@ukr.net