Відповідальні деканатів з НДР

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИЗАЦІЇМезеря Андрій Юрійович

Відповідальний з наукової роботи,

кандидат технічних наук, доцент

тел.: (+38057) 733 79 15

 

ФАКУЛЬТЕТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙСкоркін Антон Олегович

Заступник декана з наукової та навчальної роботи

Кандидат технічних наук, доцент

тел. 733-79-77

Колчигіна Анна Валеріївна

Заступник декана з наукової роботи

кандидат психологічних наук, доцент

тел.: 733-79-70

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

(м. БАХМУТ)Михальченко Ганна Григорівна

Доктор економічних наук,

кандидат з державного управління,

доцент, доктор філософії

Заступник керівника інституту з наукової роботи

Тел: +380(50)6650706

e-mail: mykhalchenko@uipa.edu.ua

 

Голова Ради молодих ВченихБровко Костянтин Юрійович

Кандидат технічних наук, доцент

Тел: +380(50)104-22-84

e-mail: brovkokonstantin[@]gmail.com