Відзнаки науковців академії

Державна премія України 2019 року в галузі науки і техніки присуджена вченому УІПА, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Технологій і дизайну Литвину Олегу Олеговичу

Згідно Указу №4/2020 Президента України, підписаного 13 січня 2020 року, вченому Української інженерно-педагогічної академії -докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача кафедри Технологій і дизайну Литвину Олегу Олеговичу присудили Державну премію України 2019 року в галузі науки і техніки.  Назва роботи «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень».


Високі нагороди науково-педагогічних працівників УІПА

На Вченій раді УІПА, що відбулася 28 червня 2019 року, ректор академії Коваленко О.Е. вручила нагороди Міністерства освіти і науки України:

 • нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» – проф. Лазарєву Миколі Івановичу;
 • нагрудний знак «Відмінник освіти» – проф. Брюхановій Наталії Олександрівні;
 • подяки МОН – проф. Соколовій Ірині Михайлівні, Бакатановій Вероніці Борисівні, Масічу Віталію Васильовичу.

Наказ на нагороджувальні відзнаки підписаний Міністром освіти і науки Л.М.Гріневич 5 червня, №245-к. Слід підкреслити, що Лазарев М.І. отримав найвищу нагороду МОН за багаторічну сумлінну працю на посаді проректора з наукової роботи УІПА.

 

Державні відзнаки

Відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року  1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1427/23959 (із змінами), з метою відзначення науково-педагогічних працівників за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 Заохочувальні відзнаки науково-педагогічних працівників УІПА

На Дні Науки УІПА, що відбулося у режимі відео конференції 20 травня 2021 року, проректор з наукової роботи Купріянов О.В. привітав з заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України науково-педагогічних працівників УІПА:

 • нагрудний знак  “За наукові та освітні досягнення” – ректор, проф., док. пед. наук Коваленко Олена Едуардівна;
 • грамоту  – док. фіз.-мат. наук, Литвин Олег Олегович;
 • грамоту   – проф., док. екон. наук Прохорова Вікторія Володимирівна;
 • подяку  – док. тех. наук Цихановська Ірина Василівна;
 • подяку  – док. екон. наук Чобіток Вікторія Іванівна;
 • подяку  –  доц., к.т.н.,  Коломієць Валерій Віталійович.

Заохочувальні відзнаки науково-педагогічних працівників УІПА

Були нагороджені викладачі заохочувальними відзнаками МОН:

 • грамоту – “за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України” – док.екон.наук, професор Чобіток Вікторія Іванівна;
 • грамоту – “за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України” – д.пед.н., професор Коваленко Денис Володимирович.

Клопотання УІПА від 04.07.2022 р., № 101-07-22.

Заохочувальні відзнаки науково-педагогічних працівників УІПА

Була нагороджена викладачка заохочувальною відзнакою МОН:

 • почесну грамоту – “за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України” – завід. каф. економіки та менеджменту Прохорова Вікторія Володимирівна.

Клопотання УІПА від 17.08.2022 р., № 101-07-25.

Заохочувальні відзнаки науково-педагогічних працівників УІПА

В УІПА відбувся науковий семінар «Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні», присвячений 80-річчю від дня народження Литвина Олега Миколайовича.

 • почесну грамоту – “за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України” – професор Литвин Олег Миколайович.

Клопотання УІПА від 04.10.2022 р., № 101-04-63.