Наукові напрями і школи

Суспільні науки

Психолого-педагогічна галузь

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка»

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка» була заснована її теперішнім керівником – ректором Української інженерно-педагогічної академії (УІПА), доктором педагогічним наук, професором Коваленко Оленою Едуардівною у 1996 році. В основу наукової діяльності школи професора О. Е. Коваленко було закладено розроблену нею нову Концепцію професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Детальніше…

Наукова школа «Креативні технології професійної підготовки майбутніх фахівців»

До складу наукової школи входять біля 70 науковців – педагогів з Української інженерно-педагогічної академії, Бердянського державного педагогічного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», Національного фармацевтичного університету, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Кременчуцького національного технічного університету, Хмельницького національного університету, Луцького технічного університету, які захистили докторські і кандидатські дисертації під керівництвом д.пед.н., професора Миколи Івановича Лазарєва або реалізували його наукові ідеї і плідно працюють в напрямку його наукової школи.

Детальніше…

 

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Засновником і керівником Школи є Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, кафедри менеджменту та кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА. У 2016 р. Харківським міським управлінням юстиції прийнято рішення «Про державну реєстрацію Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами». До складу Школи входить більш 40 осіб: 10 докторів наук, 19 кандидатів наук, які захистилися з питань адаптивного управління, 5 працівників закладів освіти та ін. Члени громадської організації є представниками 11 областей України (Харківська, Київська, Херсонська, Сумська, Чернівецька, Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Волинська, Одеська, Запорізька). Два представника школи працюють і живуть у Канаді.

Детальніше…

Галузь економіки та менеджменту

Наукова школа «Управління економічним розвитком підприємств»

Наукова школа була сформована на базі наукових досліджень, що були розпочаті докт. економ. наук, проф. Прохоровою В.В. у 2012 році.  Під керівництвом докт. економ. наук, проф. Прохорової В.В. захистилися 6 докторських дисертацій та 17 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Прохорова В.В. є головою Спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05 за профілем 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в Української інженерно-педагогічної академії.

Детальніше…

Технічні науки

Галузь математика та статистика

Наукова школа «Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій»

lytvyn_oleg_nikol_Наукова школа «Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій» була заснована  доктором фізико – математичних наук, професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Литвиним Олегом Миколайовичем у 1994 році на базі кафедри прикладної математики УІПА.

Детальніше…

Галузь техніки, технологій та інженерії

Наукова школа «Технології і якість складання-розбирання з’єднань з натягом»

Наукова школа була сформована на базі наукових досліджень, що були розпочаті докт. техн. наук, проф. Андрєєвим Г.Я. у 1960 роки та очолювались до 2010 року докт. техн. наук, проф. Арпентьєвим Б.М. На початок державної атестації наукову школу очолює доктор технічних наук, професор Резніченко М.К.

Детальніше…

 

Наукова школа «Кваліметричні методи оцінювання якості об’єктів різної природи»

Наукова школа сформована на базі наукових досліджень докт. техн. наук, проф. Тріща Р.М. у 2007 році.
На початок державної атестації наукову школу очолює доктор технічних наук, професор Тріщ Р.М. За напрямком наукової школи проводять дослідження канд. техн. наук, доц. Грінченко Г.С., канд. техн. наук, доц. Черняк О.М., канд. техн. наук, доц. Артюх С.М. За напрямком наукової школи та під керівництвом Романа Михайловича було захищено 21 дисертація канд. техн. наук.

Детальніше…

Наукова школа «Енергозберігаючі автоматизовані системи керування енергетичними об’єктами і процесами»

Наукова школа сформована на базі наукових досліджень докт. техн. наук, проф. Канюка Г.І. у 2010 році. За напрямком наукової школи проводять дослідження канд. техн. наук, доц. Мезеря А.Ю., канд. техн. наук, доц. Фурсова Т.М., канд. техн. наук, доц. Прокопенко О.О., канд. техн. наук, доц. Близниченко О.М., канд. техн. наук, доц. Грінченко Г.С.

Детальніше…