Наукові напрями і школи

Суспільний напрям

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка»

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка» була заснована її теперішнім керівником – ректором Української інженерно-педагогічної академії (УІПА), доктором педагогічним наук, професором Коваленко Оленою Едуардівною у 1996 році. В основу наукової діяльності школи професора О. Е. Коваленко було закладено розроблену нею нову Концепцію професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Детальніше…

Наукова школа «Методика креативного навчання технічних дисциплін»

Наукова школа «Методика креативного навчання технічних дисциплін» була заснована її теперішнім керівником – доктором педагогічним наук, професором Лазарєвим Миколою Івановичем. Саме в цьому році, Лазарєв М.І. визначив програмну концепцію вирішення наукової проблеми з розробки науково-обґрунтованих підходів до створення методик креативного навчання технічних дисциплін та став публікувати результати своїх наукових досліджень.

Детальніше…

 

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Засновником і керівником Школи є Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, кафедри менеджменту та кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА. У 2016 р. Харківським міським управлінням юстиції прийнято рішення «Про державну реєстрацію Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами». До складу Школи входить більш 40 осіб: 10 докторів наук, 19 кандидатів наук, які захистилися з питань адаптивного управління, 5 працівників закладів освіти та ін. Члени громадської організації є представниками 11 областей України (Харківська, Київська, Херсонська, Сумська, Чернівецька, Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Волинська, Одеська, Запорізька). Два представника школи працюють і живуть у Канаді.

Детальніше…

Наукова школа «Управління економічним розвитком підприємств»

Наукова школа була сформована на базі наукових досліджень, що були розпочаті докт. економ. наук, проф. Прохоровою В.В. у 2012 році та на початок державної атестації наукову школу продовжує очолювати докт. економ. наук, проф. Прохорова В.В. Під керівництвом докт. економ. наук, проф. Прохорової В.В. захистилися 6 докторських дисертацій та 17 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Детальніше…

Технічний напрям

Наукова школа «Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій»

lytvyn_oleg_nikol_Наукова школа «Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій» була заснована  доктором фізико – математичних наук, професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Литвиним Олегом Миколайовичем у 1994 році на базі кафедри прикладної математики УІПА.

Детальніше…

Наукова школа «Технології і якість складання-розбирання з’єднань з натягом»

Наукова школа була сформована на базі наукових досліджень, що були розпочаті докт. техн. наук, проф. Андрєєвим Г.Я. у 1960 роки та очолювались до 2010 року докт. техн. наук, проф. Арпентьєвим Б.М. На початок державної атестації наукову школу очолює доктор технічних наук, професор Резніченко М.К.

Детальніше…

 

Наукова школа «Кваліметричні методи оцінювання якості об’єктів різної природи»

Наукова школа сформована на базі наукових досліджень докт. техн. наук, проф. Тріща Р.М. у 2007 році. На початок державної атестації наукову школу очолює доктор технічних наук, професор Тріщ Р.М. За напрямком наукової школи проводять дослідження канд. техн. наук, доц. малецька О.Є., канд. техн. наук, доц. Грінченко Г.С., канд. техн. наук, доц. Черкашина О.С., канд. техн. наук, доц. Заморська В.М. За напрямком наукової школи та під керівництвом Романа Михайловича було захищено 17 дисертацій канд. техн. наук.

Детальніше…

Наукова школа «Енергозберігаючі автоматизовані системи керування енергетичними об’єктами і процесами»

Наукова школа сформована на базі наукових досліджень докт. техн. наук, проф. Канюка Г.І. у 2010 році. За напрямком наукової школи проводять дослідження канд. техн. наук, доц. Мезеря А.Ю., канд. техн. наук, доц. Фурсова Т.М., канд. техн. наук, доц. Прокопенко О.О., канд. техн. наук, доц. Близниченко О.М., канд. техн. наук, доц. Грінченко Г.С.

Детальніше…