Четверта міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті»

На базі Української інженерно-педагогічної академії 04-05 липня в режимі онлайн відбулася робота четвертої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті».

Мета проведення літньої наукової online-школи: обговорення актуальних питань розвитку адаптивного управління в умовах трансформаційних процесів в освіті.

Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені в цифровій розбудові системи освіти України взагалі й Нової української школи зокрема на адаптивних засадах.

Співорганізаторами четвертої міжнародної літньої наукової online-школи виступили: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; Громадська спілка «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти»; Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Бердянський державний педагогічний університет; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківська академія неперервної освіти; Національний центр «Мала академія наук України».

Читати далі

Запрошуємо прийняти участь у літній школі «Адаптивні процеси в освіті»

Запрошуємо взяти участь у роботі традиційної, вже четвертої міжнародної літньої наукової online-школи «Адаптивні процеси в освіті», що відбудеться 04.07–05.07.2023 року. Літня online-школа є інтеграційною, єднає здобувачів наукових ступенів та об’єднує роботу різних наукових шкіл: літньої наукової школи ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», наукової школи Бердянського державного педагогічного університету, презентацію досягнень науковців та здобувачів третього рівня вищої освіти Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, літньої школи молодого вченого ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та наукові мандри із зарубіжжя. Такий формат проведення відповідає контексту глобалізаційних процесів в освіті.

Завантажити Прес-реліз

Збірник матеріалів конференції LVI Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів «Освіта та наука для відновлення країни»

Збірник тез доповідей науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів LVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта та наука для відновлення країни» Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 15-19 травня 2023 р.): за заг. ред. Г.С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад.,  у 3-х т., Харків – 2023 р.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти; науки та технологій; автоматизації, метрології та енергоефективних технологій; іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва; інформаційних комп`ютерних технологій і математики; харчових технологій легкої промисловості і дизайну; інноваційних технологій; методики та менеджменту освіти; практичної психології; фізичного виховання; краєзнавчо- туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук; маркетингу та торговельного підприємництва.

Матеріали Конференції:

ТОМ 1 Секції: автоматизація, метрологія та енергоефективні технології; іншомовна підготовка, європейська інтеграціїя та міжнародне співробітництво.

ТОМ 2 Секції: інформаційні комп`ютерні технології і математика; харчові технології, легка промисловість і дизайн.

ТОМ 3 Секції: педагогіка, методика та менеджмент освіти; практична психологія; фізичне виховання; краєзнавчо-туристична робота, соціальні і гуманітарні науки; маркетинг та торгівельне підприємництво.

Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

23-25 травня на кафедрі Економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії відбулась Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ».

Співорганізаторами конференції виступили Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна, Вища школа підприємництва та адміністрації (WSPA), м. Люблін, Польща, Університет Костянтина Філософа, м. Нітра, Словаччина, Університет Ісмаїл Кемалі, м. Вльора, Албанія, Батумська державна морська академія, м. Батумі, Грузія.

Читати далі

Он-лайн був проведений Четвертий-П’ятий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

23-26 травня 2023 року на базі Української інженерно-педагогічної академії в режимі он-лайн був проведений Четвертий-П’ятий Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя».
Організатор Форуму: Українська інженерно-педагогічна академія (кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики); Співорганізаторами науково-практичного WEB-форуму виступили:
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Харків, Україна); Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна); Державна науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (Київ, Україна); Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна); Інститут професійної освіти НАПН України (Київ, Україна); Національний авіаційний університет (Київ, Україна); Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна); Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна); Український державний університет науки і технологій (Дніпро, Україна); Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна); Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); Українська національна секція Міжнародного товариства інженерної педагогіки – IGIP (Харків, Україна); Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Харків, Україна); Проєкт Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)». Всі співорганізатори підтвердили свою згоду відповідним листом та надіслали її за місяць до початку роботи форуму.

Читати далі

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій»

До участі в VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями щодо розвитку освіти, науки та технологій. Конференція відбудеться у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків – м. Бахмут)
18 травня 2023 р., початок о 12-00

https://meet.google.com/bmt-kwci-bar

Участь у конференції є безкоштовною.

Більш детальна інформація щодо участі за посиланням:

Запрошення! Міжнародна, безкоштовна конференція ННППІ УІПА (м.Бахмут)

ВІДБУДЕТЬСЯ ЮВІЛЕЙНИЙ FORUM SOIS, 2023!

FORUM SOIS, 2023 – це захід можливостей, це інноваційне екосередовище народження ідей, обміну науковим і освітянським досвідом, народження нових професійних комунікацій!!! Всі, хто в тренді сталого розвитку науки і освіти – створюємо команду однодумців і крокуємо разом! Долучайтесь і дійте!

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних та педагогічних працівників, докторантів і аспірантів, а також здобувачів освіти різних форм навчання, які здійснюють наукову і освітню діяльність у царині соціальних, психолого-педагогічних, інженерних та ІТ-наук долучитись до участі у роботі
4-го і 5-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму «FORUM SOIS, 2023: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ», який відбудеться 23-26 травня 2023 року

на базі та на умовах спільної діяльності основних організаторів науково-освітніх партнерів

Української інженерно-педагогічної академії (http://uipa.edu.ua/ua/, м. Харків) та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (https://dnpb.gov.ua/ua/, м. Київ), а також долученням до кола основних організаторів і стратегічних партнерів за згодою – провідних наукових установ, закладів освіти і громадських об’єднань України і зарубіжжя.

Читати далі

Запрошення на LVI Всеукраїнську науково-практичну конференцію науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів «ОСВІТА ТА НАУКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ»

Українська інженерно-педагогічна академія запрошує до участі в LVI Всеукраїнській науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів
«ОСВІТА ТА НАУКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ» для обговорення питань за наступними напрямами:

• Проблеми, тенденції та перспективи розвитку інженерно-педагогічної освіти;
• Використання інформаційних технологій в промисловості і освіті;
• Економіка, менеджмент та фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку;
• Енергозберігаючі технології, зелена енергетика;
• Машинобудування і транспорт;
• Харчові технології;
• Дизайн;
• Актуальні тенденції розвитку природничих наук;
• Фізики, електротехніки і електроенергетики;
• Вирішення проблем з практичної психології.

Дата проведення: 15-19 травня 2023 року

Місце проведення: м. Харків, вул. Університетська, 16, 61003, Українська інженерно-педагогічна академія, on-line.

Робочі мови: українська, англійська.

Реєстрація: https://forms.gle/MjCbwWhsmZfNnzZu9

Докладніше в Інформаційному повідомленні

Вимоги до оформлення тез 

Пленарне засідання пройде 19.05.2023, початок о 11-00, на платформі Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88451280931?pwd=Q2ZDenFmS0NoNDFYRzlGWG51NkNVZz09
Ідентифікатор конференції: 884 5128 0931
Код доступу: 2023

Запрошення до участі у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні»

Кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем на базі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут) Української інженерно-педагогічної академії запрошує до участі в інтернет-конференції вчених, викладачів навчальних закладів, здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти, а також фахівців-практиків з галузі енергетики, електромеханіки, систем управління, машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій для обговорення питань за наступними напрямами:

1. Інформаційні та телекомунікаційні технології;
2. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
3. Охорона праці та технологічна безпека;
4. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
5. Сучасні технології в машинобудуванні;
6. Сучасні проблеми управління національною, регіональною та галузевою економікою;
7. Психолого-педагогічні проблеми інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних викликів.

Дата проведення: 20-21 квітня 2023 року 

Місце проведення: онлайн

Робочі мови: українська, англійська.

Завантажити інформаційне повідомлення інтернет-конференції

Зразок оформлення

Запрошення на Міжнародну науково-практичну конференцію «Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій»

Кафедра економіки та менеджменту Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії запрошує до участі в конференції викладачів, науковців, практиків, молодих вчених, докторантів, здобувачів вищої освіти для обговорення питань за наступними напрямами:

  1. Трансформації сучасної економіки в умовах макроекономічної стабілізації
  2. Управлінський інструментарій розвитку в умовах інноваційної економіки
  3. Інтелектуалізація управління стійким розвитком в умовах соціально-орієнтованої економіки
  4. Стратегія формування сучасних напрямків розвитку економічних систем
  5. Інформаційно-цифрова економіка в бізнес середовищі: інноваційні практики

Дата проведення: 23-25 травня 2023 року

Місце проведенняонлайн

Робочі мови: українська, англійська.

Завантажити інформаційний лист конференції.