В УІПА пройшов Національний науково-практичний форум «Наука. Інновації. Якість»

9-10 серпня 2022 року на базі Української інженерно-педагогічної академії пройшов Національний науково-практичний форум «Наука. Інновації. Якість»

Подивитися Збірник матеріалів форуму

Форум проведено за підтримки Ради молодих учених при МОН України спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Київським національним університетом технологій та дизайну, Громадською спілкою «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти». Читати далі

Третя міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті»

5-6 липня 2022 року відбулася третя міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті», що була організована  з Громадською організацією «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» при активній участі УІПА.

Цьогоріч у Школі взяли участь понад 80 представників науково-педагогічної спільноти: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці та інші  працівники освіти.

Третя міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті» об’єднала науковців, здобувачів наукових ступенів та роботу різних наукових шкіл: ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Бердянського державного педагогічного університету, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Інституту професійної освіти НАПН України, кафедри педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та науковців із зарубіжжя. Читати далі

Науковий семінар «Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні»

21.04.2022 на базі кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики УІПА та кафедри електромеханічних та комп’ютерних систем Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м. Бахмут) проведено науковий семінар «Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні». Учасниками семінару стали представники таких ЗВО як Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки та Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Читати далі

В УІПА успішно пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення»

25-26 січня 2022 року в Українській інженерно-педагогічній академії на базі Кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій разом з Громадською спілкою “Асоціація професійної та непреревної освіти” відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення”.

Мета конференції полягала у вирішенні актуальних питань та обміну досвідом в галузі якості, стандартизації та метрологічного забезпечення з представниками закладів вищої та професійно-технічної освіти, наукових установ України і зарубіжжя (Литва).

Читати далі

Міжнародна науково-практична конференція “Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення”

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
“Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення” 25 – 26 січня 2022 м. Харків, Україна
(Формат конференції: онлайн)
Тематичні напрями

– Інтегровані системи менеджменту;
– Управління якістю підприємств, навчальних закладів та організацій різного рівня;
– Управління якістю освітнього середовища;
– Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
– Кваліметричний аналіз якості;
– Інженерія якості, оцінювання якості об’єктів різної природи;
– Нормативно-правове забезпечення якості та усунення технічних бар’єрів в європейському просторі;
– Ризик орієнтовні підходи забезпечення якості.

Читати далі

Збірник тез доповідей LVI студентської наукової конференції УІПА

Збірник тез доповідей LVI студентської наукової конференції Української інженерно-педагогічної академії ( м. Харків, 01-05 листопада 2021 р.) / Укр. інж.-пед. акад.; за заг. ред. Г.С. Грінченко.: у 3-х т. – Харків, 2021.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та студентів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, педагогіки, методики та менеджменту освіти, практичної психології, економіки та менеджменту, краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук, автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, фізики, електротехніки і електроенергетики, іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, машинобудування, транспорту і зварювання, інформаційних комп’ютерних технологій і математики, харчових технологій, легкої промисловості і дизайну.

Матеріали Конференції

ТОМ 1 Секції Педагогіки, методики та менеджменту освіти, Практичної психології, Економіки та менеджменту, Краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук.

ТОМ 2 Секції Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, Фізики, електротехніки і електроенергетики, Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

ТОМ 3 Секції Машинобудування, транспорту і зварювання, Інформаційних комп’ютерних технологій і математики, Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну.

Відкриття Центру педагогічної та управлінської досконалості для професійної (професійно-технічної) освіти в Україні

erasmus-center-open029 листопада в Українській інженерно-педагогічній академії до Всеукраїнського тижня профтехосвіти України відбулася Стратегічна сесія-виставка «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти».

Стратегічна сесія проводилася УІПА спільно з Директоратом професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти в Харківській області та Громадською спілкою «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE). Читати далі

ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція

24-25 вересня на базі Української інженерно-педагогічної академії було проведено ІІ Міжнародну міждисциплінарну науково-практичну конференцію: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» у якій брали участь колеги з Німеччини та Польщі.

Читати далі

ІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція з психології

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Інститут модернізації змісту освіти
Харківський національний медичний університет
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці
Інститут Прикладної Психології «Гуманітарний центр»
Offenburger Akademie für Psychotherapie
Katowice School of Technology

ЗАПРОШУЄМО

Взяти участь у ІІ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції: Читати далі