№ 1, 22 вересня 2022 р.

1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2022/2023 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Затвердження плану роботи науково–технічної ради на 2022/2023 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Звіт з наукової роботи стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідач: Благій О.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4. Різне.

№ 8, 04 липня 2022 р.

1. Про виконання планових показників з наукової роботи науково-педагогічним персоналом у 2021/2022 н. р.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Про перспективи захисту дисертаційних робіт аспірантів академії.
Доповідач: завідувачка аспірантурою Бурбига В.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

№ 7, 31 травня 2022 р.

1. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у 2021/2022 навчальному році.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії у 2021/2022 навчальному році.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

№ 6, 23 лютого 2022 р.

1. Про індекси наукового цитування викладачів УІПА.
Доповідач: директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Підсумки подання запитів щодо участі у Конкурсі МОН на виконання держбюджетних НДР у 2022 р.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

№ 5, 16 грудня 2021 р.

1. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2021/2022 навчальному році.
Доповідач: патентний сектор Цихановська І.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 4, 03 грудня 2021 р.

1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2021 році.
Доповідачі: Керівники НДР другої половини дня.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у осінньому семестрі 2021 навчального року.
Доповідач: Директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 3, 02 листопада 2021 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.

Доповідачі: аспіранти.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про участь УІПА у конкурсі проєктів наукових досліджень і розробок у 2021 році.
Доповідачі: Керівники аспірантів.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про перспективи науково-дослідної роботи студентів на факультетах академії.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Різне

№ 2, 30 вересня 2021 р.

1. Про перспективи захисту дисертаційних робіт аспірантів старших курсів.
Доповідачі: Керівники аспірантів

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про наповнення наукового розділу сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 1, 03 вересня 2021 р.

1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2021/2022 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Затвердження плану роботи Науково–технічної ради на 2021/2022 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Звіт з наукової роботи стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідач: Благий О.С.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Різне.

№ 9, 29 червня 2021 р.

1. Про результати виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2020/2021 н. р.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: патентний сектор НДЧ Цихановська І.В.

2. Про виконання планових показників з наукової роботи науково-педагогічним персоналом у 2020/2021 н. р.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про напрямки конкурсів програми Горизонт Європа.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4.Різне.