№ 1, 19 вересня 2023 р.

1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2023/2024 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Затвердження плану роботи науково–технічної ради на 2023/2024 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про подання на конкурс держбюджетних тем МОН України.
Доповідач: керівник групи з НДЧ Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4. Звіт з наукової роботи стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідач: голова Ради молодих вчених УІПА, к.т.н., доцент, старший викладач кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій Черняк О.М.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В, керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

5. Різне.

№ 9, 28 червня 2023 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про виконання планових показників з наукової роботи на кафедрах академії за 2022-2023 навчальний рік.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

№ 8, 30 травня 2023 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Стан виконання плану по публікації статей в Scopus та Web of Science.
Доповідач: директор наук. бібліотеки Карпенко С.В.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4. Про хід подання статей до збірника «Проблеми інженерно-педагогічної освіти».
Доповідач: випусковий редактор Бакатанова В.Б.
Робоча група:проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

5. Різне.

№ 7, 26 квітня 2023 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про відкриття аспірантури за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля»
Доповідач: зав. каф. маркетингу та торговельного підприємництва Чобіток В.І.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

3. Про індекси наукового цитування УІПА.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Про хід подання статей до збірника «Проблеми інженерно-педагогічної освіти».
Доповідач: випусковий редактор Бакатанова В.Б.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

5. Різне.

№ 6, 30 березня 2023 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про стан забезпечення навчально-методичною літературою дисциплін спеціальностей PhD, що акредитуються.
Доповідачі: гаранти програм PhD Штефан Л.В., Рубан Н.П., Грінченко Г.С., Безугла Ю.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Про використання дистанційних курсів для аспірантів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Про хід подання статей до збірника «Проблеми інженерно-педагогічної освіти».
Доповідач: випусковий редактор Бакатанова В.Б.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

5. Різне.

№ 5, 02 березня 2023 р.

1. Про підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2022/2023 навчальному році.
Доповідач: патентний сектор УІПА проф. Цихановська І.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Про хід подання статей до збірника «Проблеми інженерно-педагогічної освіти».
Доповідач: випусковий редактор Бакатанова В.Б.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

5. Різне.

№ 4, 14 грудня 2022 р.

1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2022 році.
Доповідачі: керівники НДР.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Про перспективи захисту дисертаційних робіт аспірантів старших курсів і випускників.
Доповідач: завідувач аспірантурою Бурбига В.А.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

№ 3, 07 грудня 2022 р.

1. Про використання дистанційних курсів для аспірантів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Про подання на конкурс держбюджетних тем МОН України.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Різне.

№ 2, 03 листопада 2022 р.

1. Про наповнення наукового розділу сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів.
Доповідач: директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Про використання дистанційних курсів для аспірантів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 1, 22 вересня 2022 р.

1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2022/2023 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Затвердження плану роботи науково–технічної ради на 2022/2023 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Звіт з наукової роботи стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідач: Благій О.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4. Різне.