№ 9, 29 червня 2021 р.

1. Про результати виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2020/2021 н. р.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: патентний сектор НДЧ Цихановська І.В.

2. Про виконання планових показників з наукової роботи науково-педагогічним персоналом у 2020/2021 н. р.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про напрямки конкурсів програми Горизонт Європа.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4.Різне.

№8, 24 травня 2021 р.

1. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Про підсумки участі студентів академії у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Стан виконанням плану по публікації статей в Scopus та Web of Science.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

4.Різне.

№7, 12 квітня 2021 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про індекси наукового цитування викладачів УІПА.
Доповідач: директор наук. бібліотеки Карпенко С.В.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Про критерії атестації наукової діяльності ЗВО та напрямки покращення її результатів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: зав. каф. ТтаЕН Канюк Г.І.
4.Різне.

№6, 15 березня 2021 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про преміювання науково-педагогічних працівників Української інженерно-педагогічної академії за виконання наукових робіт, що підтримують імідж академії.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: професор кафедри ХХТ Цихановська І.В.

3. Про підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та подання робіт на IІ тур.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

4.Різне.
4.1. Затвердження звіту УІПА з наукової та науково-технічної діяльності.

№5, 23 грудня 2020 р.

 1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2020 році.

Доповідачі: Керівники тем.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

 1. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у 2020/2021 навчальному році.

Доповідач: директор наук. бібл. Карпенко С.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

 1. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2020/2021 навчальному році.

Доповідач: Цихановська І.В.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

№4, 26 листопада 2020 р.

 1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.

Доповідачі: аспіранти.

Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

 1. Підсумки виконання держбюджетної прикладної НДР «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності».

Доповідач: Керівник теми д.пед.н. Лунячек В.Е.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

 1. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.

Доповідач: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

 1. Про виконання рішення НТР з питання «Про наповнення наукового розділу сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів» від 07 жовтня 2020 р.

Доповідач: інженер наукової бібліотеки Третяк О.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

 1. Різне

№3, 29 жовтня 2020 р.

 1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.

Доповідачі: аспіранти.

Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

 1. Про перспективи науково-дослідної роботи студентів на факультетах академії.

Доповідачі: зав. кафедрами

Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

 1. Різне

№2, 30 вересня 2020 р.

 1. Про пріоритетні напрями досліджень, актуальні у вітчизняному та світовому науковому просторі, які мають перспективи з точки зору комерціалізації результатів.

Доповідач: зав.каф. ТЕЕТ Канюк Г.І.

Робоча група: Купріянов О.В., Канюк Г.І., Литвин О.О., Лунячек В.Е., Тріщ Р.М., Штефан Л.В.

 1. Про наповнення наукового розділу сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів.

Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: директор наук. бібліотеки Карпенко С.В.

 1. Різне

№1, 27 серпня 2020 р.

 1. Підготовка звіту до державної атестації УІПА в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності.

Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Чернишенко О.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

 1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2020/2021 навчальний рік.

Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

 1. Затвердження плану роботи науково–технічної ради на 2020/2021 навчальний рік.

Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

 1. Звіт з наукової роботи стипендіату Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Доповідач: керівник теми Бровко К.Ю.

5. Різне

N9, 24 червня 2020 р.

1. Про обсяги фінансування кафедральних НДР у 2019/2020 навч. році.
Доповідач: керівник групи з НД Чернишенко О.В.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Про виконання планових показників кафедр по грантам у 2019-2020 н.р.
Доповідач: керівник групи з НД Чернишенко О.В.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2019/2020 навч. році.
Доповідач: керівник групи з НД Чернишенко О.В.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4. Про планування навантаження з наукової роботи на 2020/21 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

5. Про рекомендацію запитів щодо участі у Конкурсі Національного фонду досліджень України.
Доповідач: керівник теми.

6. Різне