№ 5, 16 грудня 2021 р.

1. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2021/2022 навчальному році.
Доповідач: патентний сектор Цихановська І.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 4, 03 грудня 2021 р.

1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2021 році.
Доповідачі: Керівники НДР другої половини дня.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у осінньому семестрі 2021 навчального року.
Доповідач: Директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 3, 02 листопада 2021 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.

Доповідачі: аспіранти.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про участь УІПА у конкурсі проєктів наукових досліджень і розробок у 2021 році.
Доповідачі: Керівники аспірантів.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про перспективи науково-дослідної роботи студентів на факультетах академії.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Різне

№ 2, 30 вересня 2021 р.

1. Про перспективи захисту дисертаційних робіт аспірантів старших курсів.
Доповідачі: Керівники аспірантів

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про наповнення наукового розділу сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

№ 1, 03 вересня 2021 р.

1. Затвердження планових показників з наукової роботи академії на 2021/2022 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Затвердження плану роботи Науково–технічної ради на 2021/2022 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Звіт з наукової роботи стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідач: Благий О.С.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

4. Різне.

№ 9, 29 червня 2021 р.

1. Про результати виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2020/2021 н. р.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: патентний сектор НДЧ Цихановська І.В.

2. Про виконання планових показників з наукової роботи науково-педагогічним персоналом у 2020/2021 н. р.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Про напрямки конкурсів програми Горизонт Європа.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

4.Різне.

№8, 24 травня 2021 р.

1. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

2. Про підсумки участі студентів академії у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Стан виконанням плану по публікації статей в Scopus та Web of Science.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

4.Різне.

№7, 12 квітня 2021 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про індекси наукового цитування викладачів УІПА.
Доповідач: директор наук. бібліотеки Карпенко С.В.
Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Про критерії атестації наукової діяльності ЗВО та напрямки покращення її результатів.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: зав. каф. ТтаЕН Канюк Г.І.
4.Різне.

№6, 15 березня 2021 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Про преміювання науково-педагогічних працівників Української інженерно-педагогічної академії за виконання наукових робіт, що підтримують імідж академії.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: професор кафедри ХХТ Цихановська І.В.

3. Про підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та подання робіт на IІ тур.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.
Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

4.Різне.
4.1. Затвердження звіту УІПА з наукової та науково-технічної діяльності.

№5, 23 грудня 2020 р.

  1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2020 році.

Доповідачі: Керівники тем.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

  1. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у 2020/2021 навчальному році.

Доповідач: директор наук. бібл. Карпенко С.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

  1. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2020/2021 навчальному році.

Доповідач: Цихановська І.В.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.