№ 7, 31 травня 2022 р.

1. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у 2021/2022 навчальному році.
Доповідач: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії у 2021/2022 навчальному році.
Доповідач: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

3. Різне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *