Склад

Cклад Науково-технічної  ради академії станом на 29.08.2022 р.

1. Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи (голова Науково-технічної ради);
2. Грінченко Г.С. – керівник групи з наукової діяльності в академії (заступник голови Науково-технічної ради);
3. Христич А. С.– секретар Науково-технічної ради;
Члени ради:
4. Коваленко О.Е. – ректор академії;
5. Петров  С.В.- перший проректор з науково-педагогічної роботи;
6. Васильєва М.П.– проректор з науково-педагогічної роботи;
7. Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики і автоматизації;
8. Коваленко Д.В. – заступник керівника Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії; 
9. Кондратюк О.Л. – декан факультету інноваційних технологій;

10. Олійник Н.Ю. –  керівник ХТЕІ УІПА;

11.Коломієць В.В.- керівник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м.Бахмут);
12.Британ Ю.А. – керівник Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії; 
13.Брюханова Н.О. – завідувачка кафедрою педагогіки, методики та менеджменту освіти;
14. Єльникова Г.В. – професор кафедри економіки та менеджменту;
15.Зеленін Г.І. – завідувач кафедрою іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва;
16.Канюк Г.І. – завідувач кафедрою автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;
17. Литвин О.О. – професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;
18.Нечуйвітер О.П. – завідувачка кафедрою інформаційних комп’ютерних технологій і математики;
19.Подоляк О.С. – завідувач кафедрою машинобудування, транспорту і зварювання;
20.Прохорова В.В. – завідувачка кафедрою економіки та менеджменту;
21. Соколова І.М. – завідувачка кафедрою практичної психології;
22. Хорошилов О.М. – професор кафедри машинобудування, транспорту і зварювання;
23.Чернюк А.М. – завідувач кафедрою фізики, електротехніки та електроенергетики;
24. Штефан Л.В. – професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти;
25.Щербина І.В. – завідувачка кафедрою краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук;
26. Карпенко С.В. – директор наукової бібліотеки;
27. Бурбига В.А. – завідувачка аспірантури;

28. Цихановська І.В. – професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну; 

29. Чемчикаленко Р.А. – завідувач кафедрою міжнародного бізнесу, фінансів та обліку;

30.Бровко К.Ю. – доцент кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики, голова молодих вчених УІПА;

31.Чобіток В.І. – в.о. зав. каф. професор кафедри маркетингу та торговельного підприємництва;

32.Гонтар Т.Б. – в.о. зав. каф. старший викладач кафедри ресторанного, готельного та туристичного бізнесу;

33. Назаренко І.І.- в.о. зав. каф. старший викладач кафедри фізичного виховання;

34.Бондаренко Т.С. – професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики;

35.  Нестеренко Р.О. – завідувач навчальної лабораторії зв’язків з громадськістю та профорієнтаційної роботи центру розвитку кар’єри креативності та підприємництва;

36.Староста Ж.С. – аспірантка кафедри машинобудування, транспорту і зварювання.