Склад

Cклад Науково-технічної  ради академії станом на 01.09.2020 р.

1. Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи (голова Науково-технічної ради),
2. Грінченко Г.С. – керівник групи з наукової діяльності в академії (заступник голови Науково-технічної ради),
3. Христич А. С.– секретар Науково-технічної ради.
Члени ради:
4. Коваленко О.Е. – ректор академії;
5. Петров  С.В.- перший проректор з науково-педагогічної роботи,
6. Васильєва І.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи,
7. Антоненко Н.С. – декан факультету Енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів,
8. Коваленко Д.В. – декан факультету Міжнародних освітніх програм,
9. Кондратюк О.Л. – декан факультету Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті,
10. Нікуліна А.В. – декан Технологічного факультету,
11.Коломієць В.В.- керівник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м.Бахмут),
12.Александров О.В. – завідуючий кафедрою Харчових та хімічних технологій,
13.Британ Ю.А. – завідуючий кафедрою Фізичного виховання,
14.Брюханова Н.О. – завідуюча кафедрою Педагогіки, методики та менеджменту освіти,
15. Єльникова Г.В. – професор кафедри Економіки та Менеджменту;
16.Зеленін Г.І. – завідуючий кафедрою Іншомовної підготовки, Європейської інтеграції та міжнародного співробітництва,
17.Канюк Г.І. – завідуючий кафедрою Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій,
18.Лазарєв М.І. – професор кафедри Креативної педагогіки та інтелектуальної власності,
19.Литвин О.М. – професор кафедри Інформаційних комп’ютерних технологій і математики;
20. Литвин О.О. – завідуючий кафедрою Технологій і дизайну,
21.Лунячек В.Е. – завідуючий кафедрою Креативної педагогіки та інтелектуальної власності,
22.Нечуйвітер О.П. – завідуюча кафедрою Інформаційних комп’ютерних технологій і математики,
23.Подоляк О.С. – завідуючий кафедрою Машинобудування, транспорту і зварювання,
24.Прохорова В.В. – завідуюча кафедрою Економіки та Менеджменту,
25. Рябчиков М.Л. – проф. кафедри Технологій і дизайну,
26. Соколова І.М. – завідуюча кафедрою Практичної психології,
27.Тріщ Р.М. – завідуючий кафедрою Охорони праці, стандартизації та сертифікації,
28. Хорошилов О.М. – професор кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання;
29.Чернюк А.М. – завідуючий кафедрою Фізики, електротехніки та електроенергетики,
30. Штефан Л.В. – професор кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти,
31.Щербина І.В. – завідуюча кафедрою Філософії, українознавства та політології,
32. Карпенко С.В. – директор Наукової бібліотеки,
33. Бурбига В.А. – завідуюча аспірантури,

34. Цихановська І.В. – професор кафедри Харчових та хімічних технологій.