Склад

Cклад Науково-технічної  ради академії станом на 21.02.2022 р.

1. Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи (голова Науково-технічної ради),
2. Грінченко Г.С. – керівник групи з наукової діяльності в академії (заступник голови Науково-технічної ради),
3. Христич А. С.– секретар Науково-технічної ради.
Члени ради:
4. Коваленко О.Е. – ректор академії;
5. Петров  С.В.- перший проректор з науково-педагогічної роботи,
6. Васильєва І.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи,
7. Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики і автоматизації,
8. Коваленко Д.В. – заступник керівника Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії, 
9. Кондратюк О.Л. – декан факультету інноваційних технологій,
10. Нікуліна А.В. – завідувачка кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну,

11. Олійник Н.Ю. – в.о.  керівника ННХТЕІ УІПА, 

12.Коломієць В.В.- керівник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м.Бахмут),
13.Британ Ю.А. – керівник Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії, 
14.Брюханова Н.О. – завідувачка кафедрою педагогіки, методики та менеджменту освіти,
15. Єльникова Г.В. – професор кафедри економіки та менеджменту;
16.Зеленін Г.І. – завідувач кафедрою іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва,
17.Канюк Г.І. – завідувач кафедрою автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, 
18. Литвин О.О. – професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну,
19.Нечуйвітер О.П. – завідувачка кафедрою інформаційних комп’ютерних технологій і математики,
20.Подоляк О.С. – завідувач кафедрою машинобудування, транспорту і зварювання,
21.Прохорова В.В. – завідувачка кафедрою економіки та менеджменту,
22. Рябчиков М.Л. – професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну, 
23. Соколова І.М. – завідувачка кафедрою практичної психології,
24. Хорошилов О.М. – професор кафедри машинобудування, транспорту і зварювання;
25.Чернюк А.М. – завідувач кафедрою фізики, електротехніки та електроенергетики,
26. Штефан Л.В. – професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти,
27.Щербина І.В. – завідувачка кафедрою краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук,
28. Карпенко С.В. – директор наукової бібліотеки,
29. Бурбига В.А. – завідувачка аспірантури,

30. Цихановська І.В. – професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну, 

31. Чемчикаленко Р.А. – завідувач кафедрою міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,

32.Бровко К.Ю. – доцент кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики, голова молодих вчених УІПА,

33. Кирисов І.Г. – аспірант кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики.

34.Чобіток В.І. – в.о. зав. каф. професор кафедри маркетингу та торговельного підприємництва,

35.Гонтар Т.Б. – в.о. зав. каф. старший викладач кафедри ресторанного, готельного та туристичного бізнесу.