Склад

Cклад Науково-технічної  ради академії станом на 29.08.2023 р.

1. Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи (голова Науково-технічної ради);
2. Грінченко Г.С. – керівник групи з наукової діяльності в академії (заступник голови Науково-технічної ради);
3. Христич А. С.– секретар Науково-технічної ради;
Члени ради:

4. Коваленко Д.В. – ректор академії;
5. Коваленко О.Е. – радник ректора академії;
6. Петров С.В. – перший проректор з науково-педагогічної роботи;
7. Васильєва М.П. – проректор з науково-педагогічної роботи;
8. Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики і автоматизації;
9. Кондратюк О.Л. – декан факультету інноваційних технологій;
10. Британ Ю.А. – керівник навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії;
11. Коломієць В.В. – керівник навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут);
12. Канюк Г.І. – завідувач кафедрою автоматизації, метрології та енергоефективних технологій;
13. Чернюк А.М. – завідувач кафедрою фізики, електротехніки та електроенергетики;
14. Зеленін Г.І. – завідувач кафедрою іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва;
15. Подоляк О.С. – завідувач кафедрою машинобудування, транспорту і зварювання;
16. Нечуйвітер О.П. – завідувачка кафедрою інформаційних комп’ютерних технологій і математики;
17. Литвин О.О. – в.о завідувача кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;
18. Брюханова Н.О. – завідувачка кафедрою педагогіки, методики та менеджменту освіти;
19. Кучеренко Н.С. – в.о завідувачки кафедрою практичної психології;
20. Прохорова В.В. – завідувачка кафедрою економіки та менеджменту;
21. Назаренко І.І. – в.о завідувачки кафедрою фізичного виховання;
22. Щербина І.В. – завідувачка кафедрою краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук;
23. Чобіток В.І. – завідувачка кафедрою маркетингу та торговельного підприємництва;
24. Гонтар Т.Б. – завідувачка кафедрою ресторанного, готельного та туристичного бізнесу;
25. Цихановська І.В. – професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну;
26. Хорошилов О.М. – професор кафедри машинобудування, транспорту і зварювання;
27. Штефан Л.В. – професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти;
28. Єльникова Г.В. – професор кафедри економіки та менеджменту;
29. Бондаренко Т.С. – професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики;
30. Черняк О.М. – доцент кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, голова ради молодих вчених УІПА;
31. Бакуменко Л.Г. – директор наукової бібліотеки;
32. Бурбига В.А. – завідувачка аспірантури;
33. Нестеренко Р.О. – завідувач навчальної лабораторії зв’язків з громадськістю та профорієнтаційної роботи центру розвитку кар’єри креативності та підприємництва;
34. Староста Ж.С. – аспірантка кафедри машинобудування, транспорту і зварювання;
35. Соколова І.М. – професор кафедри практичної психології.