Загальні дані

Всеукраїнські студентські олімпіади і конкурси

Результати Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт 2020/2021 н. р.

1. Фінансування

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за 2023 р.

Госпдоговірні роботи: кількість – 57; на 683 тис. грн.


2. Захист дисертацій, 2023 рік

Доктора філософії – 6

Докторських – 0


3. Публікації

Загальні відомості про публікації науковців академії в наукометричній базі Scopus: загальна кількість публікацій – 448, кількість авторів – 267, кількість цитувань – 859, індекс Хірша – 12 (2023)

Загальні відомості про публікації науковців академії в наукометричній базі Web of Science: загальна кількість публікацій – 254, кількість цитувань – 337, індекс Хірша – 7 (2023)


4. Охоронні документи

Детальніше…


5. Монографії, 2022/2023 навчальний рік

Кількість опублікованих монографій – 20


6. Кадровий склад

Кількість науково-педагогічних працівників на 2023 р. – 176;

  • з них докторів наук-31; кандидатів наук-104;

Аспірантів-185, докторантів – 4


7. Міжнародна діяльність

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями