Загальні дані

Всеукраїнські студентські олімпіади і конкурси

Результати Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт 2020/2021 н. р.

1. Фінансування

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за 2021 р.

Госпдоговірні роботи: кількість – 112; на 659,9 тис. грн.


2. Захист дисертацій, 2021/2022 навчальний рік

Кандидатські дисертації та доктора філософії – 2

Докторські дисертації – 1


3. Публікації

Загальні відомості про публікації науковців академії в наукометричній базі Scopus. кількість публікацій – 373, кількість авторів – 253, кількість цитувань – 563 (2022)


4. Охоронні документи

Детальніше…


5. Монографії, 2021/2022 навчальний рік

Кількість опублікованих монографій – 35


6. Кадровий склад

Кількість науково-педагогічних працівників на 2022 р. – 186;

  • з них докторів наук-34;
  • кандидатів наук-122;
  • аспірантів-59

7. Міжнародна діяльність

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  

Міжнародне співробітництво є стратегічним напрямом діяльності академії, бо спрямоване на інтегрування закладу в цілому та окремих його підрозділів у європейський та світовий освітній простір і визначає авторитет ЗВО в Україні і в світі. Воно сприяє встановленню стратегічних партнерських зв’язків з ЗВО за кордоном. Включаючись до процесів інтеграції європейських ЗВО, освітня наукова сфера академії трансформується відповідно до моделей, за якими працює європейська співдружність ЗВО.

Академія системно підходить до питання інтеграції у європейський та світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через співробітництво із зарубіжними навчальними закладами, фондами та науковими установами.

При академії створено і плідно працює Національна секція Міжнародного товариства з інженерної педагогіки (IGIP) і Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP). Центр акредитований як освітній заклад, що відповідає моделі підготовки Міжнародних інженерів-педагогів (ING.PAED.IGIP).

На виконання поставлених завдань з удосконалення організації міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності академії з урахуванням нових можливостей, наданих Законом України «Про вищу освіту», міжнародна діяльність академії охоплювала наступні напрямки:

– встановлювання прямих зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав та укладання договорів про співробітництво;

– міжнародну мобільність студентів та викладачів;

– підвищення кваліфікації викладачів у європейських ВНЗ;

– залучення європейських викладачів до навчального процесу академії;

– участь у Європейських освітніх та дослідницьких програмах (Erasmus+, Horizon2020, MAГАТЕ та ін.).

Відповідно до статті 74 Закону України «Про вищу освіту» академія встановлює прямі зв’язки з закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав та укладає договори про співробітництво відповідно до законодавства.

На сьогоднішній день ведеться робота за 43 договорами, укладеними із закордонними партнерами із 24 країн.

У 2019 н.р. укладено 5 меморандумів про співробітництво з закордонними ЗВО та організаціями з 5 країн, а саме:

–           Горський державний педагогічний університет (Грузія);

–           Державний університет Горіса (Вірменія);

–           Тираспольський державний університет (Республіка Молдова);

–           Університет прикладних наук (Німеччина);

–           Політехнічний університет Порту (Португалія).

За звітний період найбільш плідними та результативними виявилися договори з такими країнами:

  • Республіка Болгарія;
  • Федеративна Республіка Німеччина;
  • Республіка Польща;
  • Естонська Республіка.
Країна-партнер
(в алфавітному порядку)
Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
Республіка

Болгарія

Технічний Університет (м. Габрово)

 

Обмін студентами та викладачами з метою проходження навчання, практик, стажування та підвищення кваліфікації.

Обмін науковими матеріалами, публікаціями та інформацією.

Договір про

співробітництво

04.2016 р.-04.2019 р.

Участь проректора з наукової роботи у щорічній міжнародній конференції Unitech. в церемонії святкування 55 річниці ТУ Габрово, провів переговори з керівництвом університету та представниками делегацій з інших країн.
Федеративна Республіка Німеччина Інженер Буеро Кьєберлейн Обмін студентами для навчання та стажування. Обмін професорсько-викладацьким складом і співробітниками. Обмін академічними публікаціями та інформацією. Організація спільних конференцій та семінарів. Меморандум про співробітництво

17.08.2018р.-

17.08.2023р.

Студенти академії прослухали семінар-презентацію від генерального директора Ingenieurburo Koberlein Рихарда Юргена Коберляйн-Керлера на тему «Всі можуть бути успішними».
Федеративна Республіка Німеччина

 

Академія психотера-пії

(м.Оффен-бург)

Науковий обмін, дослідження в сфері педагогіки, психології та психотерапії. Розробка та вивчення додаткових психотерапевтичних та педагогічних методів. Договір

про наукове спів робітництво

від 07.2015р.

бесстроковий

Проводилось дистанційне навчання студентів Академії психотерапії по спеціальності «Психологія». Заняття та вебінари з інтерактивними формами навчання проводилися у режимі он-лайн німецькою мовою.
Федеративна Республіка Німеччина Університет прикладних наук Білефельд Обмін студентами, консультація та допомога у розробці навчальних програм. Обмін публікаціями. Організація та проведення літніх навчальних програм, культурних програм, наукових та професійних конференцій. Меморандум про співробітництво

Від 16.01.2019р.

Підготовано та подано 3 міжнародних проєкта.
Республіка

Польща

Поморськаакадемія

(м. Слупськ)

Обмін викладачами, аспірантами та студентами з метою навчання, стажування та підвищення кваліфікації.

Сумісна організація і проведення  міжнародних конференцій, обмін науковими публікаціями.

Договір

про співробітництво

02.2017р.-02.2022 р.

Семестрове навчання студентів академії в Поморській академії.
Естонська Республіка Університет прикладних наук ТТК

(м. Таллінн)

Обмін академічними публікаціями та інформацією, професорсько-викладацьким складом, студентами для навчання та стажування. Організація спільних конференцій та семінарів. Договір про спів робітництво

09.2018 р.-

09.2023 р.

Завідувачка кафедри менеджменту доц. Бабенко К.Є. провела двотижневий курс для студентів партнерського університету в якості запрошеного лектора.

 

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва в академії є міжнародна мобільність студентів і викладачів, яка забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній простір.

Викладачі та студенти постійно інформуються про всі актуальні пропозиції щодо можливостей всіх форм міжнародної мобільності. У звітний період для викладачів, співробітників та студентів було запропоновано більш ніж по 70 програм міжнародних стажувань для викладачів та студентів до багатьох країн світу.

Також академія запрошує представників компаній для презентацій можливостей міжнародної мобільності для студентів академії.

Упродовж звітного періоду 12 (20 відряджень) співробітників здійснили виїзди закордон із метою участі у наукових конференціях, стажуваннях, проєктних зустрічах, тощо у таких країнах як: Велика Британія, Німеччина, Польща, Болгарія, Чехія, Таїланд, Естонія, Словаччина, Китай. 24 студентів академії відвідали навчальні заклади та підприємства інших країн у рамках участі в проєктах, конференціях, проходження навчання та практики.

У вересні Українську інженерно-педагогічну академію відвідала іноземна делегація науковців з Німеччини та Швейцарії. Були проведені переговори з керівництвом академії, під час яких обговорювались питання проходження практик студентами академії у Німеччині; про спільні наукові дослідження; про підтримку старт-ап проектів студентів УІПА тощо. Також науковці прочитали лекції для студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.

В рамках проекту Create Creative Entrepreneurs, що виконується нашими ЗВО в рамках програми Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council у квітні та травні делегація бізнес школи Університету Бедфордширу (Велика Британія) відвідала академію. В ході візитів були проведені плідні перемовини з керівництвом академії про розвиток співпраці між нашими ЗВО, узгоджено питання подальшої реалізації проекту Create Creative Entrepreneurs, обговорені вже досягнуті результати.

В ході візитів представники Великої Британії провели мотиваційну лекція для студентів УІПА «Розвиток навичок креативного підприємництва – Ваш шлях до успіху!», дводенний інтенсивний тренінг для тренерів «Розвиток навичок креативного підприємництва в умовах інноваційної економіки».

У липні було проведено скайп-конференцію представників Української інженерно-педагогічної академії з представниками відділу Міжнародних освітніх проектів Цюріхського університету педагогічної освіти (Швейцарія). Під час перемовин було визначено пріоритети міжнародної проектної співпраці, що реалізує відділ Міжнародних освітніх проектів. Відбулася плідна дискусія, в ході якої було обговорено можливості подальшої співпраці між нашими ЗВО

Представниками Академії у 2019 році було підготовано та подано 41 проектну заявку за різноманітними грантовими програмами. За звітний період в академії успішно виконано та продовжується реалізація 10 міжнародних проектів.