Науковці УІПА в Scopus та WoS

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові науковця УІПА Кількість публікацій Scopus Кількість цитувань Scopus Індекс Хірша Scopus Профіль Scopus Кількість публікацій WoS Кількість цитувань WoS Індекс Хірша WoS Профіль WoS
1 Нікітіна Тетяна Борисівна 88 764 17 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8383604200
49 84 4 https://www.webofscience.com/wos/author/record/994211
2 Литвин Олег Миколайович 69 97  5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15071821900&eid=2-s2.0-84891776693 40 51  4 https://www.webofscience.com/wos/author/record/359042
3 Коломієць Валерій Віталійович 37 47 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213337551
5 3 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29943594
4 Кобилянський Борис Борисович 33 25 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209821620
9 3 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/32056074
5 Цихановська Ірина Василівна 25  82 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192819539
14  32 3 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2211074
6 Литвин Олег Олегович 23  31 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56416237400 50 68 4 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2503792
7 Бондаренко Тетяна Сергіївна 26  53 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200206683
16 23 3 https://www.webofscience.com/wos/author/record/340162
8 Купріянов Олександр Володимирович 25 55 5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55574632700
12  14 3 https://www.webofscience.com/wos/author/record/710980
9 Александров Олександр Валентинович 21 56  4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192821282
7 22 2 https://www.webofscience.com/wos/author/record/41783421
10 Прохорова Вікторія Володимирівна 24  48 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203623016
5 1 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2000787
11 Нечуйвітер Олеся Петрівна 18  61 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55210918900 11  22 4 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1369821
12 Коваленко Олена Едуардівна 17 22 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198156271
2  1 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1681322
13 Бакланова Лариса Володимирівна 11 42 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602423202
1 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/42006610 
14 Гонтар Тетяна Борисівна 11  32 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192818881 2  9 2 https://www.webofscience.com/wos/author/record/22297305
15 Коваленко Денис Володимирович 12  16 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55575959400 0  0 0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2592717
16 Грінченко Ганна Сергіївна 11 36  4 https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208654491
6 4  1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1928854
17 Лазарєва Тетяна Анатоліївна 9 31 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201700951
3 4 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/37453604
18 Васильчук Дмитро Петрович 8 13  2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225956400
3   0  –
19 Пак Аліна Володимирівна 9 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204154432
       –
20 Брюханова Наталія Олександрівна 8 19 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207844419
30 3 https://www.webofscience.com/wos/author/record/19545758
21 Хорошилов Олег Миколайович 7 9 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216365672
 2  1  1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/10208921
22 Антоненко Наталія Сергіївна 7  27 4 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194553624 2 5 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/41739770
23 Семенець Дмитро Анатолійович 6  13 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225956600
 1  1  https://www.webofscience.com/wos/author/record/28990543
24 Благий Ольга Сергіївна 6 11 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218371920
2 2 1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/19732496
25 Петров Сергій Валерійович 5  33 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194556925
0   0
26 Ус Юлія Володимирівна 5 16 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015252900
      – 
27 Безугла Юлія Євгеніївна 5  8 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700  1  0  0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2000044
28 Штефан Людмила Володимирівна 7 10 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218570492
 6  1 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2401432
29
Мезеря Андрій Юрійович  5  4  1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201468681       – 

Перелік

штатних науково-педагогічних та наукових працівників Української інженерно-педагогічної академії, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Перелік НПП УІПА 2023