№ 4, 03 грудня 2021 р.

1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2021 році.
Доповідачі: Керівники НДР другої половини дня.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

2. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у осінньому семестрі 2021 навчального року.
Доповідач: Директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.

Робоча група: керівник групи з наукової діяльності Грінченко Г.С.

3. Різне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *