№5, 23 грудня 2020 р.

  1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2020 році.

Доповідачі: Керівники тем.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

  1. Про хід виконання плану друку наукових статей у наукометричних базах Scopus та WoS у 2020/2021 навчальному році.

Доповідач: директор наук. бібл. Карпенко С.В.

Робоча група: проректор з наукової роботи Купріянов О.В.

  1. Про хід виконання плану підготовки заявок на отримання охоронних документів у 2020/2021 навчальному році.

Доповідач: Цихановська І.В.

Робоча група: Керівник групи з НД Чернишенко О.В.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *