Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

25-28 травня 2021 року на базі Української інженерно-педагогічної академії в режимі он-лайн був проведений Третій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (зареєстрований в системі УкрІНТЕІ МОН України посвідчення № 328 від 24.05.2021 року).
Організатор Форуму: Українська інженерно-педагогічна академія (кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики);
Співорганізаторами науково-практичного WEB-форуму виступили:

Горійський державний педагогічний університет (Горі, Грузія), Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан), Політехнічний інститут в Портелегре (Портелегре, Португалія), Поморська академія (Слупськ, Польща), Талліннський технічний університет (Таллінн, Естонія), Тираспольський державний університет (Кишинев, Республіка Молдова), Тракійський університет (Стара Загора, Болгарія) Університет DTI (Дубниця-над-Вагом, Словаччина), Університет Арада ім. Ауреля Влаіку (Арад, Румунія), Університет Бедфордширу (Лутон, Велика Британія), Університет Констанца, факультетом економіки, кафедра економічної та бізнес освіти (Констанц, Німеччина); Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Харків, Україна); Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна); Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (Київ, Україна);Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна); Інститут комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна);Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна); Льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький, Україна);Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна);Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна); Національна металургійною академією України (Дніпро, Україна);Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Харків, Україна);Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами (Харків, Україна); Українська національна секція Міжнародного товариства інженерної педагогіки – IGIP (Харків, Україна); Благодійний фонд «Людина. Родина. Країна» (Київ, Україна);Міжнародна благодійна організація “Лідер якості”. Всі співорганізатори підтвердили свою згоду відповідним листом та надіслали її за місяць до початку роботи форуму.

З привітальним словом від Української інженерно-педагогічної академії виступив проректор з наукової роботи Купріянов Олександр, доктор технічних наук, доцент. Від університету прикладних наук (Вюрцбург, Німеччина) Юрген Коберлайн-Керлер, директор IBK інжинірингової компанії «Коберлайн». Від Поморської академії вітання були від Стрельцова Володимира, доктора наук, професора. Від Національної академії статистики, обліку та аудиту Теловата Марія, професор Європейського інституту безперервної освіти Словаччини, сертифікований експерт Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор. Від Громадської організації «Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами» з вітальним словом виступила Єльникова Галина, голова ради, доктор педагогічних наук, професор. Директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області Гончаров Едуард привітав учасників та побажав плідної роботи. Від Національної металургійної академії України привітала учасників Форуму Лучанінова Ольга, професор кафедри інженерної педагогіки.

Ключовими спікерами заходу виступили: Лариса Лук’янова, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор «Інформаційна нерівність: шляхи подолання, українські реалії»;  Тія Ройтманн, професор, доктор наук, Президент Естонського центру інженерної педагогіки, Талліннський технологічний університет, професор «Інженерно-педагогічна наука як основа ефективного навчання STEM»; Луїс Мігель Кардосо, професор, доктор наук, кафедра мови та комунікативних наук, Вища школа освіти та соціальних наук Політехнічного інституту Порталегре, Центр порівняльних досліджень, Університет Лісабона, професор «Освіта, технології та література: формування нашого спільного майбутнього після COVID»; Едуард Помиткін, провідний науковий співробітник відділу психології праці, директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор психологічних наук, професор, «Стратегічні орієнтири та системні помилки освіти ХХІ століття»; Гавриленко Світлана, Президент Теософського товариства в Україні, кандидат фізико-математичних наук, доцент, «Освіта без страху і порівняння – міжнародний досвід».

Кількість зареєстрованих учасників на Форум досягла 150 осіб із України та зарубіжних країн, а саме науковці і практики із Арада, Горі, Дубница-над-Вагом, Кишинева, Маніли, Портелегро, Слупська, Таллінна, Ташкенту, Ямбола, Білої Церкви, Богодухова, Дніпра, Івано-Франківська, Ізмаїлу, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Харкова, Хмельницького, Чернігова, а також представники із ЗП(ПТ)О та загальноосвітніх закладів Харківської області.

Програма форуму передбачала тематичні напрями роботи:

перший день – відкриття Форуму та виступи ключових спікерів;

другий день – день професійної освіти;

третій день – день громадськості в освіти та круглий стіл кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Реалізація компетентнісного підходу в середній освіті».

Цього року Форум проводився за такими науковими напрямами:

– Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового потенціалу держави;
– STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії;
– Теоретично-практичні аспекти розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних трансформацій;
– Інноваційні трансформації в економічній, воєнній, мистецькій, медичній, політичній та юридичній освіті;
– Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства;
– Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя;
– Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища;
– Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного суспільства;
– Основні тенденції реформування дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на сучасному етапі;
– Адаптивне управління соціально-педагогічними системами;
– Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої аналітики та соціальних комунікацій;
– Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань;
– Національна освітянська спадщина країн світу: історико-краєзнавчий аспект.

Протягом чотирьох днів було представлено більше 60 доповідей он-лайн та понад 100 доповідей в офф-лайн режимі. Учасники форуму мали неоціненну можливість познайомитися з цікавими розробками в галузі інформаційного простору освіти вітчизняних та зарубіжних науковців, обмінятися досвідом та збагатитися новою інформацією і науковими ідеями. Особлива увага була приділена актуальному питанню організації дистанційної освіти в навчальних закладах в умовах «карантину». Науковці розглянули переваги, особливості роботи та технічні складнощі електронної освіти.

Завершився Форум підведенням підсумків й оголошенням рішень щодо перспектив та завдань спільної діяльності всіх освітніх та наукових установ організаторів та співорганізаторів України та зарубіжних країн. А також визначенням рекомендацій, пропозицій і порад щодо техніко-технологічних, інформаційно-комунікаційних, змістово-методичних, соціально-комунікативних і організаційно-міжнародних аспектів організації і проведення Web-форумів.
Матеріали  Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму розміщені на сайті: https://forumsois.uipa.edu.ua/.
Щиро вдячні всім учасникам заходу за надання змістовних доповідей, цікавих ідей і можливість ознайомиться з досвідом зарубіжних і вітчизняних учених й практиків.
Бажаємо подальших успіхів учасникам Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму та активної спільної роботи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *